Skip to main content Skip to main nav

Zon op dijken. Zonnewijzer

In het onderzoek ‘Zon op dijken’ is berekend dat de drie meest kansrijke dijktypen samen circa 700 duizend huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Dat is een substantiële bijdrage die waterschappen kunnen leveren aan de energietransitie waar Nederland voor staat. De uitkomst van het onderzoek geeft concrete input voor de Regionale Energie Strategieën (RES), de regionale vertalingen van het Klimaatakkoord naar concrete maatregelen. Met deze Zonnewijzer kunt u kijken hoe kansrijk uw dijk is.

De omslag naar duurzame energie is een nationale en ruimtelijke opgave van formaat. Het onderzoek Zon op dijken van STOWA toont aan dat de dijken van Nederland veel huishoudens van zonne-energie kunnen voorzien.

Maar niet elke dijk is geschikt voor zonne-energie. Dijken zijn er voor onze veiligheid bij hoogwater. Zonnepanelen mogen waterkeringen nooit verzwakken. Maar met een juiste opstelling kunnen ze een dijk ook versterken.

In het onderzoek ‘Zon op dijken’ wordt berekend dat de drie meest kansrijke dijktypen samen circa 700.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Met deze Zonnewijzer kunt u kijken hoe kansrijk uw dijk is.