Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Roadshow over risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen

Vanaf 2016 is een groep waterbeheerders betrokken geweest bij het opstellen van de handreiking voor risicogestuurd beheer en hnderhoud. Deze blauwdruk helpt waterkeringbeheerders aantoonbaar ‘in control’ te zijn. Als introductie op de handreiking worden drie bijeenkomsten gehouden, gespreid over het land. Hierin wordt de systematiek van risicosturing toegelicht, met name de toepassing voor waterkeringen.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

•    11 december van 9.30 tot 12.30 uur in Zwolle bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.
•    13 december van 9.30 tot 12.30 uur in Breda bij Waterschap Brabantse Delta,
•    14 december van 9.30 tot 12.30 uur in Leiden bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom bij één van deze bijeenkomsten. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Neem vooral een collega mee. Deze roadshows zijn interessant voor verschillende functies, zoals inspecteurs, beheerders, adviseurs waterkeringen en beleidsmedewerkers.

Aanmelden. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar Piet Stouten. Vergeet niet de datum van uw keuze en de locatie te vermelden.

Handreiking
Waarom ontwikkelde het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen PIW deze handreiking? Wat levert het de waterschappen en Rijkswaterstaat op? De handreiking helpt waterschappen bij het praktisch inrichten van risicogestuurd beheer en onderhoud van primaire en regionale waterkeringen. Met deze aanpak hebben waterschappen continu inzicht in de feitelijke toestand van de waterkering. Het geeft ze tevens de mogelijkheid maatregelen toe te passen die voorzien in een meerjarig kosteneffectieve risicobeheersing. Daarmee voldoen hun waterkeringen efficiënt en toekomstvast aan de veiligheidseisen en geven ze continu aantoonbaar adequaat invulling aan de Zorgplicht.

INNW-cursus Beheer en Onderhoud Waterkeringen
Het Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) biedt de tweedaagse cursus Beheer en Onderhoud Waterkeringen aan. In die cursus is nu het onderdeel ”risicogestuurd" opgenomen en het onderwerp wordt daarin uitgebreid behandeld. Een aanrader als u met Risicogestuurd Beheer en Onderhoud aan de slag wil. Meer weten? Klik HIER.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief