Skip to main content Skip to main nav

Vacature directeur STOWA

STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is de gemeenschappelijke kennisorganisatie van de regionale waterbeheerders in Nederland. De stichting is belast met het formuleren van de kennisbehoeften van de waterbeheerders en het voor deze beheerders ontwikkelen, bijeenbrengen, beschikbaar maken, delen en verankeren van de opgedane kennis. Met de uitvoering van deze taak helpt STOWA haar deelnemers om hun taak doeltreffend en doelmatig uit te voeren. STOWA zoekt per 1 juli 2024 een nieuwe directeur.

STOWA bestaat uit een directeur, een officemanager, een financieel projectmanager, projectleiders en programmamanagers. De directeur is in- en extern het boegbeeld van STOWA en eindverantwoordelijke van de organisatie. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding voor de STOWA strategie en de doorvertaling daarvan naar de organisatie. De directeur is eerste adviseur voor het bestuur en aanspreekpunt voor de deelnemers.

Wat we verwachten

Water raakt alle grote opgaven waar Nederland voor staat, van waterkwaliteit, de woningbouw- en klimaatopgave, tot de landbouwtransitie en natuurherstel.  De rol van de STOWA is daardoor belangrijk. Eén van de eerste speerpunten voor de nieuwe directeur is het vormgeven van de nieuwe strategienota.  

De nieuwe directeur is doordrongen/overtuigd van het belang van STOWA als kennisorganisatie en heeft bij voorkeur een achtergrond in de waterwereld. U brengt dan ook een uitgebreid relevant netwerk mee, bouwt dit verder uit en zet dat in om de zichtbaarheid van STOWA bij partner organisaties, zoals de Unie van Waterschappen, individuele waterschappen, Rijkswaterstaat en ministeries, te vergroten. U bent communicatief vaardig en weet te verbinden met het speelveld.

Als directeur bent u integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de STOWA en neemt u daarmee een centrale positie in binnen de organisatie. U weet om te gaan met en te bewegen in een klein en hecht team met een gezonde mix van zakelijk- en mensgerichtheid. U bent daadkrachtig, vasthoudend en besluitvaardig. Bij de voorbereiding van de ontwikkeling van de strategie houdt u in het vizier wat dit betekent voor de organisatie en handelt daar ook naar.

U treedt op als adviseur van het bestuur voor relevante ontwikkelingen, consequenties van beleidsvoornemens en benodigde aanpassingen. U kunt moeiteloos schakelen tussen het bestuur en de organisatie. U informeert het bestuur over strategische ontwikkelingen, begrotingen en jaarrekeningen. U vertaalt signalen en ontwikkelingen naar bestuurlijke uitgangspunten.

De directeur legt aan het bestuur verantwoording af over de aansturing en het management van de organisatie en draagt bij aan het strategisch beleid van de organisatie. En legt verantwoording af over de mate waarin de strategische doelen zijn gerealiseerd.

Wat wij bieden

  • Een prettige werkplek in een flexibele omgeving
  • Een maximumsalaris van € 9.656,- bruto per maand (schaal 16)
  • Een individueel keuzepakket (IKB) van 21% van het jaarsalaris
  • Een mooi pakket met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een thuiswerkregeling
  • Een prima pensioensopbouw en ziektekostenverzekering

Procedure

Waterschap Hunze en Aa’s begeleidt de procedure rondom de werving van de nieuwe directeur.

Er zijn twee gesprekken. Deze zijn gepland op 10 januari 2024 en vinden plaats in Amersfoort. Het eerste gesprek is met een afvaardiging van het bestuur en het tweede is met het team.

Het kan zijn dat er een derde gesprek volgt in de week van  1-9 februari 2024. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor deze functie is een VOG vereist.

Beoogde indiensttreding is 1 juli 2024.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Geert-Jan ten Brink, dijkgraaf van Waterschap Hunze en Aa’s en voorzitter van het bestuur van de STOWA. 0598-693878 of g.ten.brink@hunzeenaas.nl.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Joost de Vries P&O – adviseur, 0598-693835 of j.de.vries@hunzeenaas.nl

Solliciteren

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door vóór 1 december uw sollicitatie brief met C.V. te sturen naar sollicitaties@hunzeenaas.nl ovv sollicitatie directeur STOWA.