Achtste Kennisdag Zoetwater 'Omgaan met onzekerheden'

Op 24 september organiseert het Deltaprogramma Zoetwater voor de achtste keer een speciale kennisdag. Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan we in op de vraag hoe we om moeten gaan met onzekerheden in de besluitvorming over zoetwatervoorziening.

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de eerste fase van het Deltaplan Zoetwater en wordt de tweede fase (vanaf 2021) voorbereid. Het gezamenlijk ontwikkelen van kennis is hiervan een belangrijk onderdeel. Daarvoor wordt jaarlijks een kennisagenda opgesteld en ieder half jaar een kennisdag Zoetwater georganiseerd. De kennisagenda bundelt onderzoeken en onderzoeksvragen op zowel landelijk als regionaal niveau. Op de kennisdagen delen wij de onderzoeksresultaten en bespreken we ze met alle aanwezige zoetwaterprofessionals. De kennisdag wordt mede-georganiseerd door STOWA.

Hieronder kun je een uitgebreid programma downloaden.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar postbuszoetwater@minienw.nl. De dag vindt plaats bij de Zilveren Vosch in Utrecht.