Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst Circulair baggerbeheer

Op 10 november 2020 organiseert STOWA een workshop voor waterbeheerders over circulair baggerbeheer. Het doel van de bijeenkomst is om te toetsen of de tool die hiervoor is ontwikkeld, in de praktijk toepasbaar is en wat verbeterpunten en wensen zijn.

Bagger is een natuurlijk product, het ontstaat door de afbraak van plantenresten. Het is dus wat anders dan een door mensen gemaakt industrieel product. Om watergangen op diepte te houden wordt er veel gebaggerd. Dit proces kost energie en het is de vraag hier dit op een zo duurzaam mogelijke manier kan. In dit project circulair baggerbeheer wordt een instrument ontwikkeld om te kunnen toetsen op welke wijze bagger zo goed mogelijk circulair afgezet dan wel verwerkt kan worden. Denk aan minimalisering van afvalstromen en emissies en opwaardering van het product. Dit instrument wordt getest in drie casussen. Het resultaat is een praktische handreiking voor circulair baggerbeheer.

Op 10 november 2020 organiseren we een workshop voor alle betrokken waterbeheerders bij het baggerbeheer. Een unieke gelegenheid betrokken te worden bij het toetsen van dit instrument. Doelstelling van de bijeenkomst is om te toetsen met de deelnemers of de tool in de praktijk toepasbaar is en wat verbeterpunten en wensen zijn.

Let op: deze dag is uitsluitend bedoeld voor waterbeheerders!

Programma

 • 08:45 - 09:00       Digitale inloop
 • 09:00 - 09:30       Welkom door Fred de Haan (Waternet), kennismaken en verwachtingen delen
 • 09:30 - 10:00     Presentatie over achtergronden en scope project door Eldert Besseling (NETICS). Toelichting over de achterliggende redenen van de ontwikkeling van deze tool via de STOWA, de positie van het instrument in de bestaande instrumenten zoals bijvoorbeeld DuboCalc alsook de beoogde toepassingsmogelijkheden ervan.
  Toelichting over de wijze waarop duurzaamheid gedefinieerd en gekwantificeerd wordt. Het ontwikkelde instrument wordt toegelicht (beta versie).
 • 10:00 - 10:30   “Onder de motorkap” van de circulariteitstool o.l.v. Luca Sittoni (Deltares).
 • 10:30 – 10:45   Pauze
 • 10:45 - 11:20   Interactieve discussie over de achtergrond principes en toepasbaarheid van de tool
 • 11:20 - 11:50   Demo bèta-versie van de tool o.l.v. Vincent van Zelst (Deltares) en Jip Koster (NETICS). Aan de hand van praktijkcasussen worden de deelnemers meegenomen in de werking van de tool waarbij vooral de aandacht gaat naar datgene wat aan de back-end gebeurd.
 • 11:50 - 12:20   Evaluatie eerste indruk van de tool o.l.v. Eldert Besseling (NETICS). Inventariseren van wensen en verbeterpunten
 • 12:20 - 12:30   Afsluiting door Michelle Talsma van de STOWA