Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst CoP Bewustzijn Waterkwaliteit 'Waterrecreatie en de invloed op natuur en waterkwaliteit'

Op 18 oktober organiseert de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit een werkbijeenkomst over waterrecreatie, natuur en waterkwaliteit. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken waterkwaliteitsexperts, communicatiedeskundigen en gedragsexperts van de waterschappen de do’s en dont’s voor waterrecreatie, natuur & waterkwaliteit.

Je kunt bij 'Downloads' (onder) een verslag van deze dag downloaden.

In Nederland wordt steeds vaker buiten de aangewezen zwemlocaties gezwommen. Inwoners gebruiken steeds meer vaartuigen, met en zonder motor. Oevers worden gebruikt door hengelaars en recreanten. Dat gaat soms gepaard met veel afval. Waterschappen krijgen kortom te maken met de toenemende behoefte van burgers naar recreatiemogelijkheden in en aan het water. Gezondheidsrisico’s voor zwemmers en recreanten worden steeds beter in beeld gebracht. Maar wat is de invloed van recreatie op natuur en waterkwaliteit? Hoe zorgen de waterschappen dat natuur, waterkwaliteit en waterrecreatie in balans is? Op 18 oktober as gaan we hierover met elkaar in gesprek. Tijdens de bijeenkomst delen waterschappers hun ervaringen over het omgaan met recreatie in en rondom het water en wat de effecten kunnen zijn voor natuur en waterkwaliteit. Daarbij worden tevens manieren besproken om de risico’s op natuur en waterkwaliteit te beperken of zelfs om te draaien in kansen. Waterkwaliteitsexperts, communicatiedeskundigen en gedragswetenschappers zorgen voor een praktische invulling.

De Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit onderzoekt graag samen met waterkwaliteitsexperts, communicatiedeskundigen en gedragswetenschappers van de waterschappen de risico’s en oplossingen. Nadrukkelijk wordt hier ook naar communicatie en gedragsbeïnvloeding als oplossingsrichting gekeken. Juist de combinatie van waterkwaliteitsdeskundigheid met communicatie en gedragsbeïnvloedingsexperts geeft de beste oplossingen.

Voor wie?

De werkbijeenkomsten van de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit zijn bedoeld voor waterschappers op het gebied van waterkwaliteit, ecologie, beleid, communicatie en  gedragsbeïnvloeding. Zowel ervaren als minder ervaren collega’s zijn welkom om van elkaar en van specifieke deskundigen te leren.

Meer weten?

> Neem een kijkje op onze projectpagina