Skip to main content Skip to main nav

Bijeenkomst over de resultaten van het Programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën

Op donderdag 25 november 2021 organiseren de Unie van Waterschappen en STOWA een bijeenkomst over de uitkomsten van het WARES-programma (Programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën). Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Deze is vooralsnog gepland als een fysieke bijeenkomst en vindt plaats op een centrale locatie in het land.

Om 10 uur start het ochtendprogramma dat zich richt op Aquathermie. U kunt daarna deelnemen aan een netwerklunch. In de middag is een plenaire sessie, waarin Dirk-Siert Schoonman, bestuurder van de Unie van Waterschappen, andere overheden uitnodigt te reflecteren op de rol van waterbeheer in de energietransitie. Het middagprogramma is verder gevuld met parallelsessies die dieper ingaan op de laatste stand van zaken, onder meer over de 'rwzi als energiehub', 'groengas' en ‘zon op water’. Er is voldoende tijd om praktijkervaringen uit te wisselen en te netwerken. We sluiten de dag af met een borrel.

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën: WARES

WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën is in oktober 2019 gestart door de Unie van Waterschappen en het kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA. Het doel: helder krijgen hoe aquathermie, windmolens, zonnepanelen en energieopslag een plek kunnen krijgen in het waterbeheer. Met focus op de bijdrage van waterbeheerders in de Regionale Energiestrategieën (RES). Speciale aandacht gaat uit naar de ecologische, juridische en governance aspecten van energieprojecten. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.