Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst Retourstroom NHI 'Onthouden wat je geleerd hebt!'

Tijdens deze online bijeenkomst verkennen we de mogelijkheden om vast te leggen wat we leren van het werken met (NHI-)watermodellen en hoe we dat terugsluizen naar de basisdata.

Aanmelden

Wie met modellen aan de gang gaat, leert van alles over het watersysteem. Het kan zijn dat de ligging van bepaalde bodemlagen anders is dan in de basisdata is opgenomen. Het kan gaan over de waarden van parameters, bijvoorbeeld als uit kalibratie blijkt dat die substantieel hoger of lager zijn dan eerder aangenomen

Ook op andere manieren kunnen we dingen over het hydrologisch systeem te weten komen. Denk aan lokale geo-elektrische metingen, SKYTEM, maar ook door andersoortige analyses van getallen en (meet)gegevens vergaren we nieuwe kennis over ons systeem.

De nieuwe kennis leggen we vast in een rapport, en klaar is Kees. Het is de vraag of we daar genoegen mee moeten nemen. Zouden we de nieuwe kennis niet zodanig vast moeten leggen dat ook anderen ervan kunnen profiteren, of nog beter: dat het verwerkt kan worden in de basisdata? Het is één van de basis-ideeën achter het NHI. De komende tijd willen we hier meer werk van maken.

Het terugsluizen van kennis hebben we aangeduid met de term ‘retourstroom’. Hierbinnen onderscheiden een aantal vragen:

 • er zou (1) een tool moeten komen om ergens vast te leggen dat er ergens een studie is uitgevoerd, wat daarvan geleerd is, of is die tool er al?
 • hoe organiseren we (2) een beoordeling van de verworven kennis: wat hebben we van zo’n uitgevoerde studie geleerd? Hoe herkennen we de leerpunten?
 • is het mogelijk om die nieuwe kennis door te sluizen naar de basis-data? Hoe werken daar de processen?
 • zo niet: is het handig om (3) een soort tussenportaal te bouwen, waar de kennis beschikbaar is en gebruikt kan worden tot de tijd dat het verwerkt is in de basisdata?
 • (4) hoe bereik je dat iedereen meedoet? Welke afspraken moet je daarvoor maken?

In 2020 is door een werkgroep Retourstroom een rapport opgesteld waarin het speelveld geschetst wordt. 2021 moet het jaar worden dat we het gaan doen, of op zijn minst daar een begin mee maken. Tijdens een online bijeenkomst willen we op 26 augustus 2021 verkennen wat we al weten, wat er al is en wat de ideeën zijn om dat te realiseren wat er nog niet is. Iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is, wordt uitgenodigd de stream mee te maken. Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:

Programma

 • 09:30 Welkom door voorzitter Programmateam NHI
 • 09:35 Doel van de bijeenkomst (Harry Boukes)
 • 09:45 Rapport 2020 (Linda v.d. Toorn)
 • 10:00 Tool 1: Borgert/MIPWA (Sandra Schunselaar/Koen v.d. Hauw)
 • 10:10 Tool 2: Witboek (Wilco Klutman)
 • 10:20 Tool 3: ArcGIS-oplossing AZURE en AMIGO (Tristan Bergsma)
 • 10:30 Hoe denken andere consortia hierover? Rondje HYDROMEDAH, MORIA, IBRAHYM, Brabant.
 • 11:00 Pauze
 • 11:10 Retourstroom REGIS: wat kan wel en wat niet? (Ronald Vernes) Discussiepunten (o.l.v Harry Boukes)
 • 11:25 Hoe beoordelen we of nieuwe info herbruikbaar is?
 • 11:40 Is er een tussenportaal nodig? (en weet al iemand hoe dat er uit kan zien?)
 • 11:55 Hoe bereiken we dat iedereen mee doet?
 • 12:10 Oproep: Wie wil meedoen in een werkgroep om dit vorm te geven?
 • 12:15 Einde