Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst SuSpeCT: de resultaten

Op 1 november 2023 organiseert het projectteam van SUSPECt de eindconferentie van het project. SUSPECt - SUpport ToolS for Risk-based Prioritization and Control of Contaminants of Emerging Concern - gaat over opkomende stoffen in het oppervlaktewater: hoe voorkom je risico’s indien mogelijk, en hoe reduceer je ze indien nodig? We laten zien dat je de waterkwaliteit goed kunt voorspellen als je inzicht hebt in de verontreinigingsbronnen, en die inzichten vervolgens combineert met de hydrologie van een gebied. Met de SUSPECt-aanpak krijgen gebiedsbeheerders een nieuw en krachtig instrument voor pro-actief waterkwaliteitsbeheer in handen, en wordt het makkelijker om actoren in de waterketen te betrekken bij dit beheer.

De waterkwaliteit in Nederland is niet op orde. Chemische verontreinigingen spelen daarbij een belangrijke rol. Een deel van onze wateren blijkt vervuild met een toenemend aantal chemische stoffen. Deze mengsels van stoffen maken bescherming en beheer van de waterkwaliteit moeilijk. Wat te doen?

Het project SUSPECt biedt een uitweg. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het project gepresenteerd. Wat blijkt?

  1. Uitgaand van het gebruik van stoffen in de maatschappij kunnen bronnen van waterverontreiniging worden geïdentificeerd en (voor preventief beheer) geprioritiseerd.
  2. Combinatie van de hierbij verkregen inzichten met regionale en nationale hydrologische instrumenten toont waar de waterkwaliteit bedreigd worden, en wanneer, en door welke stoffenmengsels.

Beide resultaten zijn nuttig voor bescherming en herstel van de waterkwaliteit in relatie tot chemische verontreinigingen.

Wat neem je mee naar huis?

Waterbeheerders vertellen wat de concrete problemen zijn. Het projectteam van SUSPECt gaat daarop in, en laat zien wat de SUSPECt-aanpak inhoudt. De aanpak vult een groot gat tussen enerzijds de toelating van stoffen en anderzijds de Kaderrichtlijn Water. Dat gebeurt door te kijken het stoffengebruik in een regio, in combinatie met regionale en  landelijk hydrologisch instrumenten. Door dit slim te combineren kunnen waterbeheerders voorspellen welke plaatsen in hun beheersgebied het meest belast zullen worden, en welke stoffen daar het sterkst aan bijdragen. En ze kunnen diagnosticeren welke bronnen hiervoor verantwoordelijk zijn. Je neemt mee naar huis dat de SUSPECt-werkwijze ook voor andere situaties en gebieden toegepast kan worden, en wat daarvoor nodig is.

Het programma

De bijeenkomst wordt gehouden in Amersfoort, een stad genoemd naar de rivier de Eem. Voor dit rivierstroomgebied is de grote SUSPECt-voorbeeldstudie uitgevoerd. De voorbeeldstudie toont hoe we allerlei opkomende stoffen die in het stroomgebied van de Eem worden gebruikt beoordelen. We zijn dus bijeen middenin het studiegebied!

Het programma van de middag bestaat in hoofdlijnen uit ontvangst en lunch, een presentatie van de problemen in het beheersgebied, presentaties van de SUSPECt-aanpak, reflecties vanuit waterkwaliteit-minnend Nederland, en een vooruitblik van alle aanwezigen op de toepassing van de SUSPECt-aanpak in de rest van Nederland.

Het gedetailleerde programma kunt u hieronder downloaden.
 

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Leo Postuma, of Ad Ragas.