Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Community of Practice koudelozingen: rekenen aan de koudepluim (online)

Als je warmte wint uit oppervlaktewater, wordt er ook koud water geloosd. Hoe verspreidt die koude zich vervolgens? Die vraag staat centraal bij het beoordelen van vergunningaanvragen bij koudelozingen. Om hier inzicht in te krijgen zijn diverse tools beschikbaar. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Community of Practice koudelozingen laten we zien hoe je die kunt toepassen.

Uitzending gemist; in twee delen te downloaden (tot 18 november beschikbaar)

In WarmingUP is een overzicht gemaakt van beschikbare (reken)instrumenten en wordt met illustratieve en praktijkvoorbeelden inzicht gegeven in de verspreiding van de koudelozing. Soms volstaat een eenvoudige berekening, in andere gevallen is het nodig een 3D-model te gebruiken.

Ida de Groot-Wallast van Deltares licht in dit webinar aan de hand van een beslisboom toe welke tool in welke situatie het meest passend is. Vervolgens zullen Ida de Groot en Dju Bijstra aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien hoe dit het gewenste inzicht in de verspreiding van koude geeft.

Rijkswaterstaat werkt intussen ook toe naar een immissietoets die bruikbaar is voor de berekening van verspreiding van koudelozingen op verschillende watertypen; Dju Bijstra schetst het vergezicht.

Aan het einde van deze bijeenkomst inventariseren we graag waar de leden van de Community of Practice het bij een volgende bijeenkomst begin 2022 over willen hebben.

  • 09:00 - 09:05       Welkom, Jacqueline Laumans, STOWA
  • 09:05 - 09:10       Programma
  • 09:10 - 09:25       Kennismaking
  • 09:25 - 09:30       Korte introductie: hoe beïnvloedt de koudelozing de temperatuur van het ontvangende water? Ida de Groot - Wallast
  • 09:30 - 09:45       Beslisboom/pijlenschema: voor welke situatie is welke tool geschikt?
  • 09:45 - 10:15      Voorbeeld 1: casus lijnvormig water
  • 10:15 - 10:45      Voorbeeld 2: casus meervormig water
  • 10:45 - 10:55      Vooruitblik uitbreiding immissietoets voor koudelozingen, Dju Bijstra, Rijkswaterstaat
  • 10:55 - 11:00      Vervolgonderwerpen CoP inventariseren en afronding.

U kunt zich aanmelden via de aanmeldknop hierboven.
 
> Bekijk hier het 'Kader voor vergunningverlening koudelozingen 1.0. Handreiking voor beoordeling van aanvragen voor TEO-systemen'