Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice koudelozingen: rekenen aan de koudepluim (online)

Als je warmte wint uit oppervlaktewater, wordt er ook koud water geloosd. Hoe verspreidt die koudepluim zich vervolgens? Die vraag staat centraal bij het beoordelen van vergunningaanvragen bij koudelozingen. Om hieraan te rekenen zijn diverse tools beschikbaar. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Community of Practice koudelozingen laten we zien hoe je die kunt toepassen.

Aanmelden

In WarmingUP is een overzicht gemaakt van beschikbare (reken)instrumenten en wordt met illustratieve en praktijkvoorbeelden inzicht gegeven in de verspreiding van de koudelozing. Deltares licht in dit webinar toe hoe hiermee een beeld van de koudepluim kan worden verkregen. Rijkswaterstaat werkt toe naar een immissietoets die bruikbaar is voor koudelozingen op verschillende watertypen; een vertegenwoordiger van RWS schetst het vergezicht.

U kunt zich nu al aanmelden via de aanmeldknop hierboven. Aanvullende informatie over het programma volgt in oktober.
 
> Bekijk hier het 'Kader voor vergunningverlening koudelozingen 1.0. Handreiking voor beoordeling van aanvragen voor TEO-systemen'