Skip to main content Skip to main nav

CoP beken en rivieren, webinar 'Het nieuwe maaibeleid: 'Risicogestuurd maaien, hoe pakt dat uit in de praktijk?''

In 2021 organiseert de CoP Beken en Rivieren een aantal webinairs over diverse thema's. Op 21 januari starten we met een serie over ‘infiltratie en waterconservering in beekdallandschappen.

Bekijk dit webinar terug op VIDEO

Waterheld Robbin Buitink-Video maaibeleid bij droogte

Sinds 2019 wordt er in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe gemaaid volgens een nieuw beleid. Het nieuwe maaibeleid is - mede met het oog op de droogte -  ingezet omdat maaiwerk invloed heeft op het vasthouden van water, ook wel groen stuwen genoemd. De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat het watersysteem beter bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het is maatwerk; per A-watergang wordt er gekeken op welke wijze en met welke regelmaat er gemaaid moet worden. Het wel, niet of gedeeltelijk maaien van de watergangen is afhankelijk van het risico op wateroverlast of watertekort, daarom wordt het beleid ‘risicogestuurd maaien’ genoemd. Naast effecten op de waterstanden heeft dit beleid ook ecologische effecten, zowel positief als negatief.

In theorie werkt dit nieuwe maaibeleid. Maar is dit in de praktijk ook zo? Na twee maaiseizoenen bespreken we de ervaringen van de mensen die het in praktijk uitvoeren: gebiedsbeheerders en aannemers. Wat gaat goed, wat zijn effecten (ecologisch en hydrologisch) en wat zijn lessen voor de toekomst? Aan de hand van praktijkvoorbeelden geeft ecoloog Robbin Buitink van waterschap Vallei en Veluwe antwoord op deze vragen. Hij wordt hierbij ondersteund door een gebiedsbeheerder van waterschap Vallei en Veluwe.

Meer informatie over de CoP Beken en Rivieren vindt u hier.

Wil je op de hoogte gehouden worden, meld je dan aan via stowa@stowa.nl ovv CoP beken en Rivieren.

Het volgende webinar van de CoP Beken en Rivieren vindt plaats op 11 februari CoP-watersparen kleine waterlopen.