Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Derde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw

Op 22 april aanstaande bent u van harte welkom op de derde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw, dit keer online. De Waterwijzer Landbouw brengt de effecten van ingrepen in de waterhuishouding in kaart en de gevolgen van klimaatverandering op gewasproductie.


Tijdens deze middag bespreken we de laatste ontwikkelingen rond het instrument en gaan we graag met je in gesprek over verbeterwensen en daaraan gekoppelde prioriteiten. Meld je aan en noteer deze dag alvast in je agenda. Binnenkort volgt hier het complete programma. Aan de orde komen onder meer recente verbeteringen aan het instrument waaronder de tool voor regionaal maatwerk. Hierover verscheen onlangs een rapport. > Download het rapport

Programma

Dagvoorzitter: Joost Buntsma

13.00 uur. Opening en welkom door Joost Buntsma (STOWA)

13.10 uur. Verbeteringen en aanvullingen voor Waterwijzer Landbouw sinds vorige gebruikersmiddag, door Martin Mulder en Marius Heinen (WENR)

Ervaringen van gebruikers

13.40 uur Deel 1: Toepassing WWL-tabel voor peilbesluit, door Ingrid van den Brink (Witteveen+Bos) en Judith van Tol (waterschap Rivierenland)

14.00 uur deel 2: Toepassing WWL-tabel en WWL-Regionaal waterwinning Aalten, door Bernadette Raaijmakers (Vitens)

14.20 uur Pauze

14.30 uuur Validatie Waterwijzer Landbouw, door Martin Mulder en Wouter Meijninger (WENR)

14.50 uur Inventarisatie verbeterwensen en prioriteren door alle aanwezigen onder leiding van Joost Buntsma, Rob Ruijtenberg (STOWA) en Mirjam Hack (WENR)

15.10 uur. Relatie met NHI, door Jacques Peerboom (RWS)

15.20 à 15.30 uur. Sluiting

Meer informatie vind je ook op www.waterwijzer.nl