Skip to main content Skip to main nav

Derde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw

Op 22 april aanstaande bent u van harte welkom op de derde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw, dit keer online. De Waterwijzer Landbouw brengt de effecten van ingrepen in de waterhuishouding in kaart en de gevolgen van klimaatverandering op gewasproductie.

Aanmelden

Tijdens deze middag bespreken we de laatste ontwikkelingen rond het instrument en gaan we graag met je in gesprek over verbeterwensen en daaraan gekoppelde prioriteiten. Meld je aan en noteer deze dag alvast in je agenda. Binnenkort volgt hier het complete programma. Aan de orde komen onder meer recente verbeteringen aan het instrument waaronder de tool voor regionaal maatwerk. Hierover verscheen onlangs een rapport. > Download het rapport

Voorlopig programma

  • Opening/welkom (Joost Buntsma, STOWA)
  • Overzicht werkzaamheden sinds vorige gebruikersdag (WENR)
  • Toepassing Regionaal Maatwerk en Validatiestudie (WENR, …)
  • Toepassing door gebruikers (Gebruikers, ntb)
  • Ophalen wensen verbeteringen WWL
  • Waterwijzer onder het NHI (Jac Peerboom o.v.b.)

Meer informatie vind je ook op www.waterwijzer.nl