Dier- en dijkendag

Over kreeften in waterkeringen kun je smakelijke grappen maken, maar hoe nijpend is het probleem? En welke ratten kun je in de oever aantreffen? Hoe leven die kleine gravers, wat is het risico voor de waterkering? En kunnen we echt spreken over een probleem? Welke regelgeving is er rond deze dieren? Hoe moet ik er mee omgaan als ze in mijn kade zitten? Op 15 januari 2019 krijg je het antwoord op alle vragen over dieren op en in waterkeringen.

Aanmelden


Waterkeringbeheerders worstelen met allerlei praktische vragen over dieren op en in dijken. Op deze speciale dier- en dijkendag willen we onze kennis verdiepen over de relatie tussen dieren en dijken. Ontmoetingen, presentaties, workshops en met elkaar het veld in om in de praktijk te zien hoe collega’s met dieren omgaan.

Programma

  • 09.00 uur Inloop en koffie
  • 09.30 uur Welkom en pitches
  • 10.45 uur Koffie
  • 11.00 uur Workshops 
  • 12.15 uur Lunch
  • 13.00 uur Veldbezoek 
  • 15.30 uur Wrap-up van de dag
  • 16.15 uur Hapje en drankje

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel rekenen we erop dat je na aanmelding ook werkelijk deelneemt, overmacht daargelaten. Na inschrijving ontvang je op een later tijdsstip de definitieve gegevens over de locatie e.d.

Aanmelden

Let op: het maximaal aantal deelnemers bedraag 16. Aanmelden vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Je kunt je voor dit evenement aanmelden via de aanmeldknop. Op een later tijdstip krijg je meer informatie over locatie e.d.Vragen over de aanmelding kun je stellen aan Petra Angelone. Voor specifieke vragen en ideeën voor het programma kun je contact opnemen met Jaap Bronsveld