Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op 9 september aanstaande bent u van harte welkom op de tweede Gebruikersdag Waterwijzer Natuur, dit keer online. De Waterwijzer Natuur (WWN) brengt de effecten van ingrepen in de waterhuishouding in kaart en de gevolgen van klimaatverandering op de terrestrische natuur.

Eind 2018 werd de eerste versie van het instrument opgeleverd. Sindsdien is gewerkt aan de doorontwikkeling van het instrument. Nieuwe kennis en inzichten zijn verwerkt in een nieuwe versie, die inmiddels beschikbaar is op www.waterwijzer.nl.

Op 9 september aanstaande bent u van harte welkom op de tweede Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw, dit keer online. De Waterwijzer Natuur (WWN)  brengt de effecten van ingrepen in de waterhuishouding in kaart en de gevolgen van klimaatverandering op de terrestrische natuur. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de laatste ontwikkelingen rond het instrument zoals relatie grondwaterstand, zuurgraad en voedselrijkdom en atmosferische depositie in relatie tot natuurlijke vegetatie en hoe de Waterwijzer Natuur hier mee om gaat. Naast de laatste ontwikkelingen komen er ook gebruikers aan bod. Daarnaast gaan we graag met je in gesprek over verbeterwensen en daaraan gekoppelde prioriteiten. Meld je aan en noteer deze dag alvast in je agenda. Onderstaand het voorlopige programma

Meer informatie

Meer informatie over de Waterwijzer Natuur (en de Waterwijzer Landbouw) vindt u op www.waterwijzer.nl.

Ga direct naar https://www.kwrwater.nl/tools-producten/waterwijzer-natuur/ om Waterwijzer Natuur 2 te installeren.

Meer weten over de achtergronden van de verbeteringen? Download het achtergrondrapport