Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op donderdagochtend 22 september 2022 vindt de derde Gebruikersdag Waterwijzer Natuur plaats. De Waterwijzer Natuur (WWN) brengt in kaart welke effecten hydrologische veranderingen - als gevolg van menselijk ingrijpen of door klimaatverandering - hebben op de terrestrische natuur. Tijdens de gebruikersdag komen de laatste ontwikkelingen aan bod, komen gebruikers aan het woord met een praktijkcasus en bespreken we eventuele wensen voor verdere ontwikkeling van de Waterwijzer Natuur.

Er is nog ruimte voor een derde  toelichting vanuit de praktijk. Als je een interessante praktijkcasus hebt neem dan contact op met Rob Ruijtenberg (STOWA) of Edu Dorland (KWR) 

Meer informatie

Meer informatie over de Waterwijzer Natuur (en de Waterwijzer Landbouw) vindt u op www.waterwijzer.nl.

Ga direct naar https://www.kwrwater.nl/tools-producten/waterwijzer-natuur/ om Waterwijzer Natuur 2 te installeren.

Meer weten over de achtergronden van de verbeteringen? Download het achtergrondrapport

Meer info over de Tweede gebruikersdag (9 september 2021)