Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Het landschap als sleutel voor beekherstel. Praktijkdag (live)

Samen met de STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE organiseert de Erfgoedacademie een praktijkdag 'Het Landschap als sleutel voor Beekherstel'. We trekken op deze dag het Renkums beekdal in na een korte introductie over de landschap en cultuurhistorie van het beekdal.

Aanmelden

In de excursie gaan we zien hoe je het beekdallandschap kunt gebruiken om beekherstelopgaven in het kader van de KRW te realiseren. Dit doen we aan de hand van de landschapsbiografie, zoals beschreven in het STOWA handboek Beken en Erfgoed.  In de namiddag willen we met u de dialoog aangaan hoe u landschap gebruikt in uw opgaves en inrichtingsprojecten.

De praktijkdag is bedoeld voor waterschappers en professionals in de watersector. Voor een lunch wordt gezorgd.

Programma en informatie

STOWA, RCE en de Erfgoedacademie werken volgens de richtlijnen van de rijksoverheid. Heb je klachten, laat je testen en blijf thuis. Je kunt gevraagd worden een geldige Corona QR-code te tonen. Houd daar rekening mee.

Aangemeld maar verhinderd? Stuur een mail naar stowa@stowa.nl.