Handboek beken en erfgoed. Beekdallandschappen met karakter

Bij beek- en beekdalherstel (en -ontwikkeling) voeren waterschappen watersysteemanalyses uit om inzicht te krijgen in het hydrologisch en ecologisch functioneren van het watersysteem. Dat vormt de basis voor het nemen van de juiste maatregelen. Dit handboek biedt handvatten om landschap en erfgoed op een structurele wijze mee te nemen in beekherstel. Want door de landschapsgeschiedenis van beken mee te nemen in de analyse, groeit het begrip van het systeem en kunnen creatieve oplossingen ontstaan.

De huidige vormen van beekdalen zijn het resultaat van de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving, die zelfs teruggaat tot in de prehistorie. De functies van beken en beekdalen zijn door de jaren heen veranderd, en zijn ook nu nog in ontwikkeling. Bij een beekherstelproject kan men leren van de geschiedenis en inspiratie halen uit eerdere functies van het beekdal.

De voorbeelden in dit handboek laten zien dat dit in veel gevallen opmerkelijke inzichten geeft in de hydrologische en de ecologische potenties van het watersysteem. Daar komt bij dat bewoners, recreanten en maatschappelijke organisaties steeds meer waarde hechten aan de geschiedenis van hun landschap en de eigenheid van hun gebied. Rekening houden met erfgoed kan dus ook het draagvlak van een project vergroten.

Het handboek geeft per fase van een beekherstelproject aan hoe erfgoed het project kan verrijken en ondersteunen. Daarnaast geeft het handboek een indruk van de bijzondere geschiedenis van Nederlandse beken en beekdallandschappen.