Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Het landschap als sleutel voor opgaven in beekdalen

De geschiedenis van het landschap en cultuurhistorische relicten in het landschap bieden prachtige kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen in beekdalen. Mensen leven hier al eeuwen samen met het water en het bijbehorende landschap, de sporen daarvan zijn nog altijd in landschap en in de ondergrond terug te vinden. Deze kennis wordt echter nog niet altijd optimaal benut bij gebiedsontwikkelingen. Het volgen van de cursus kan hierbij helpen.

De cursus (een samenwerking van de RCE, STOWA en de ErfgoedAcademie) laat zien hoe kennis van de ontwikkeling van het landschap en cultuurhistorie gebruikt kunnen worden in beekopgaven en hoe deze kennis ingepast kan worden in de eigen praktijk. Het loont de moeite u te verdiepen in het cultuurlandschap. Met de kennis hiervan toegepast in uw praktijk creëert u eindelijk meerwaarde voor uw opgaven en een meer gedragen resultaat.

Welke onderwerpen komen er aan bod?
De cursus bestaat uit 2 interactieve webinars (28 oktober, 11 november) en een presentatiedag op 9 december. In de webinars komen de volgende onderwerpen aan de orde.

U ontdekt welke kennis en welke bronnen er zijn, waar de bronnen te vinden zijn en hoe u deze kunt gebruiken. 
u leert hoe u kennis over landschap integreert in een gebiedsopgave.
U ontdekt hoe u met coalities in de omgeving (bewoners, terreinbeheerders, eigenaren) een beter resultaat bereikt. 
voorafgaand aan de webinars kiest u een eigen gebied of opgave waar u tijdens de cursus mee aan de slag gaat. U maakt een plan hoe u de verworven kennis van het landschap kunt inzetten en met wie u coalities moet aangaan. Dit presenteert u op 9 december.

Na afloop van deze cursus
Weet u dat kennis van de ontwikkeling van het landschap en cultuurhistorie gebruikt kan worden in beekopgaven. 
Bent u in staat daarvoor de juiste bronnen te vinden 
Kunt u deze kennis inpassen in uw eigen praktijk.
Kent u de meerwaarde die het (cultuur)landschap en/of de erfgoedobjecten daarin kunnen hebben voor uw eigen opgave. 
Kunt u coalities smeden met relevante partijen bij uw opgaven.


Voor wie is deze cursus bedoeld?
Medewerkers Waterschappen betrokken bij planvorming in beekdalen
Medewerkers andere overheden (gemeente, provincie, rijk)
Medewerkers terrein beherende instanties
Grondeigenaren
Medewerkers bij bureaus op het gebied van beken en planvorming.
Iedereen die betrokken is bij de (her) inrichting van beken en beekdalen

Wanneer?
2 interactieve modules (28 oktober, 11 november, 9.30 - 12.00 uur) en een presentatiedag van een eigen casus (9 december van 9.30 - 13.30 uur).

Praktisch
Voor onze webinars maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.
De cursus gaat zoveel mogelijk uit van uw eigen opgaven.

Belangrijke leidraad is het handboek Beken & Erfgoed, STOWA handboek beken en erfgoed beekdallandschappen met-karakter ontwikkeld door de RCE en STOWA.

Kosten
De  kosten voor de cursus zijn €300,- (ex. 21% btw),  inclusief koffie, thee en lunch tijdens de presentatiedag

Inschrijven

Direct inschrijven