Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Hybride netwerkdag 'Medicijnresten in het Milieu'

Het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - organiseert op 8 maart 2022 de Netwerkdag Medicijnresten in het milieu. Afgelopen jaren is er veel werk verzet rondom dit thema. Tijdens deze netwerkdag krijg je een update van de meest recente ontwikkelingen en kun je meepraten tijdens verschillende workshops. STOWA is inhoudelijk betrokken bij enkele workshops. Er wordt ook aandacht besteed aan het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) van het ministerie van IenW, STOWA en de gezamenlijke waterschappen.

Uitzending gemist; Terugkijken

 

In de ochtend geven een aantal sprekers presentaties over initiatieven om de impact van medicijnresten in het milieu aan te pakken. Denk hierbij aan onderwerpen als de Ketenaanpak Medicijnresten, de Green Deal en het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit Afvalwater IPMV.

In de middag worden er interactieve workshops gegeven over actuele onderwerpen. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer Antibioticaresistentie, Educatie in de Gezondheidzorg, Medicijnresten in een Circulaire Economie en Innovaties in Rioolwaterzuiveringen.

Organisatie en aanmelden

Dit jaar is ervoor gekozen om de Netwerkdag in hybride vorm te laten plaats vinden. Dit betekent dat je de presentaties in de ochtend zowel fysiek als digitaal kunt bijwonen. Het middagprogramma (workshops rondom diverse thema's) kan alleen fysiek bijgewoond worden. Voor de fysieke bijeenkomst is het aantal deelnemers beperkt. Mocht je alleen de ochtend willen komen, dan willen we je vragen om de bijeenkomst online bij te wonen.