Skip to main content Skip to main nav

IMPV-webinar 'Ozonisatie van rwzi-effluent: de do's and don'ts'

Dit webinar, onderdeel van het innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV, staat in het teken van de do’s and dont’s van ozonisatie van rwzi-effluent. Er wordt onder andere aandacht besteed aan inbrengsystemen voor ozon, de combinatie van ozon en keramische filtratie, modellering, bromaatvorming en transformatieproducten en de resultaten van de lopende IPMV-pilotprojecten.

Aanmelden

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken, zodat waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde verwijderingstechnieken tot hun beschikking hebben waaruit ze de keuze kunnen maken voor toepassing op praktijkschaal op rwzi’s.

Over deze technieken bestaan nog onzekerheden, onder meer over ontwerpaspecten, verwijderingsrendementen, kosten, CO2-voetafdruk, de inpasbaarheid op Nederlandse rwzi's en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van de rwzi. In het innovatieprogramma worden de innovaties op deze punten verkend, onderzocht en vergeleken met de al gevestigde technieken.

Ozonisatie is één van de nieuwe verwijderingstechnieken die kan worden ingezet voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen. In dit webinar worden de mogelijkheden, maar ook de aandachtspunten verkend van deze techniek.