Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

IPMV-webinarreeks, deel 3: Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om direct op grote praktijkschaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Doel van het IPMV is om de toepassing in de praktijk op demo-schaal te versnellen. In vijf webinars brengt STOWA je op de hoogte van de resultaten van deze studies en de laatste stand van zaken rond verwijdering van micro’s uit rwzi-afvalwater. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en je bent weer helemaal bij! Dit derde webinar heeft als thema Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak.

In het IPMV zijn alle technologieën onderzocht op de verwijdering van organische microverontreinigingen (micro’s), maar zijn ook de kosten en CO2-footprint bepaald. Tevens is gekeken hoe de technologie kan worden ingepast op Nederlandse rwzi’s en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van een rwzi. Dit heeft geleid tot meer inzicht in werkingsmechanismen en dimensioneringsgrondslagen, waardoor duidelijk is welke risico’s en aandachtspunten er zijn om de technologie op demo-schaal in te zetten. De volgende afleveringen in deze webinars zijn op onderstaande data. Meer informatie en een link naar de aanmeldmogelijkheden vindt u hieronder.

Webinar 3: Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak

In dit webinar komt een breed scala aan technologieën aan bod. Allemaal met hun eigen voordelen variërend van een lagere CO2-footprint tot een betere effluentkwaliteit. In dit webinar behandelen we inzet van granulair actief kool, maar ook een combinatie van biologische afbraak en ozon (B-O3) en inzet van het fossielarme adsorptiemateriaal cyclodextrines (DEXSORB). Ook is er aandacht voor de inzet van natuurlijke systemen, al dan niet geholpen met extra adsorptiemateriaal en/of oxidatieve technieken zoals ozon.

Voorzitter; Bernadette Lohman
Sprekers:
Alexandra Deeke (Upflow GAK)
Arnoud de Wilt (B-O3)
Jair Dan (Dexsorb)
Joost van der Bulk (Natuurlijke systemen)
 

Alle afleveringen volgen in deze reeks van webinars, zie onderstaande data, informatie en mogelijkheid tot aanmelden.

> 27 september 2023, deel 1 Poederkool
11 oktober 2023, deel 2 Combinatie met Ozon 
> 6 december 2023, deel 3 Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak
> 31 januari 2024, deel 4 Fossielarme oxidatie en adsorptie
> 28 februari 2024, deel 5 Bio-GAK en overall evaluatie