Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

IPMV-webinarreeks, deel 4: Fossielarme oxidatie en adsorptie

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om direct op grote praktijkschaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Doel van het IPMV is om de toepassing in de praktijk op demo-schaal te versnellen. In vijf webinars brengt STOWA je op de hoogte van de resultaten van deze studies en de laatste stand van zaken rond verwijdering van micro’s uit rwzi-afvalwater. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en je bent weer helemaal bij! Dit vierde webinar gaat over fossielarme adsorptie en oxidatie.

Aanmelden

In het IPMV zijn alle technologieën onderzocht op de verwijdering van organische microverontreinigingen (micro’s), maar zijn ook de kosten en CO2-footprint bepaald. Tevens is gekeken hoe de technologie kan worden ingepast op Nederlandse rwzi’s en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van een rwzi. Dit heeft geleid tot meer inzicht in werkingsmechanismen en dimensioneringsgrondslagen, waardoor duidelijk is welke risico’s en aandachtspunten er zijn om de technologie op demo-schaal in te zetten. De volgende afleveringen in deze webinars zijn op onderstaande data. Meer informatie en een link naar de aanmeldmogelijkheden vindt u hieronder.

Webinar 4: Fossielarme adsorptie en oxidatie

Adsorptie van micro’s aan actiefkool en oxidatie door ozon zijn bewezen technologiën, maar hebben een hoge CO2-footprint. Door de inzet van fossielarme materialen kan de CO2-footprint aanzienlijk worden verlaagd. In dit webinar wordt ingegaan op twee nieuw ontwikkelde materialen: cyclodextrines (DEXSORB) en zeolieten. Hoe kan je deze fossielarme materialen inzetten en in hoeverre kunnen deze materialen micro’s daadwerkelijk verwijderen. Verder aandacht voor het Microforce concept wat biologische afbraak binnen een filter combineert met ozonoxidatie. En last but not least hoe bemonster je eigenlijk afvalwaterstromen om verwijderingsrendementen van micro’s te bepalen van een rwzi? Met de huidige methoden worden grote fouten gemaakt, fouten die voorkomen kunnen worden. Hiervoor is een nieuwe bemonsteringsmethode ontwikkeld. 

Alle afleveringen volgen in deze reeks van webinars, zie onderstaande data, informatie en mogelijkheid tot aanmelden.

> 27 september 2023, deel 1 Poederkool
11 oktober 2023, deel 2 Combinatie met Ozon 
> 6 december 2023, deel 3 Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak
> 31 januari 2024, deel 4 Fossielarme oxidatie en adsorptie
> 28 februari 2024, deel 5 Bio-GAK en overall evaluatie