Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

IPMV-webinarreeks, deel 5: Bio-GAK en overall evaluatie

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om direct op grote praktijkschaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Doel van het IPMV is om de toepassing in de praktijk op demo-schaal te versnellen. In vijf webinars brengt STOWA je op de hoogte van de resultaten van deze studies en de laatste stand van zaken rond verwijdering van micro’s uit rwzi-afvalwater. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en je bent weer helemaal bij! Dit laatste webinar heeft als thema Bio-GAK. Tevens geven we de eerste resultaten van de evaluatie van alle onderzochte technieken.

Aanmelden

In het IPMV zijn alle technologieën onderzocht op de verwijdering van organische microverontreinigingen (micro’s), maar zijn ook de kosten en CO2-footprint bepaald. Tevens is gekeken hoe de technologie kan worden ingepast op Nederlandse rwzi’s en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van een rwzi. Dit heeft geleid tot meer inzicht in werkingsmechanismen en dimensioneringsgrondslagen, waardoor duidelijk is welke risico’s en aandachtspunten er zijn om de technologie op demo-schaal in te zetten. De volgende afleveringen in deze webinars zijn op onderstaande data. Meer informatie en een link naar de aanmeldmogelijkheden vindt u hieronder.

Webinar 5: Bio-GAK en overall evaluatie

In het 5e webinar komt de inzet van Granulair Actief Kool (GAK) in combinatie met biologische afbraak aan bod. Deze technologieën zijn niet alleen in staat om de micro’s te adsorberen op de actiefkool maar ook om het actiefkool te ‘bio-regenereren’. Oftewel het GAK hoeft niet vervangen te worden maar reinigt zichzelf. Het doel is om dit te doen bij een vergelijkbaar overall verwijderingsrendement van micro’s als de inzet van reguliere actiefkool. Hoe dit kan en wat hiervoor nodig is wordt toegelicht. Daarnaast in dit laatste webinar aandacht voor een overall evaluatie van alle technologieën in het IPMV. Hoe presteren deze in vergelijking met elkaar op CO2, kosten en effluentkwaliteit, maar ook op andere aspecten zoals vermindering van antibioticaresistentie en verwijdering van PFAS. In dit laatste webinar een ‘sneak preview’ van de eerste resultaten van deze overall evaluatie. 

Alle afleveringen volgen in deze reeks van webinars, zie onderstaande data, informatie en mogelijkheid tot aanmelden;

> 27 september 2023, deel 1 Poederkool
11 oktober 2023, deel 2 Combinatie met Ozon 
> 6 december 2023, deel 3 Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak
> 31 januari 2024, deel 4 Fossielarme oxidatie en adsorptie
> 28 februari 2024, deel 5 Bio-GAK en overall evaluatie