Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

IPMV-webinarreeks, deel 5: Bio-GAK en resultaten onderzoek PFAS-verwijdering en antibioticaresistentie

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) wordt eind 2023 afgerond. In dit programma zijn 15 technologieën op pilotschaal onderzocht die op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om direct op grote praktijkschaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Doel van het IPMV is om de toepassing in de praktijk op demo-schaal te versnellen. In vijf webinars brengt STOWA je op de hoogte van de resultaten van deze studies en de laatste stand van zaken rond verwijdering van micro’s uit rwzi-afvalwater. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en je bent weer helemaal bij! Dit laatste webinar heeft als thema Bio-GAK. Ook presenteren we de resultaten van een onderzoek naar PFAS-verwijdering en naar antibioticaresistentie.

Uitzending gemist; https://www.youtube.com/watch?v=hIemenpjQAs

In het IPMV zijn alle technologieën onderzocht op de verwijdering van organische microverontreinigingen (micro’s), maar zijn ook de kosten en CO2-footprint bepaald. Tevens is gekeken hoe de technologie kan worden ingepast op Nederlandse rwzi’s en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van een rwzi. Dit heeft geleid tot meer inzicht in werkingsmechanismen en dimensioneringsgrondslagen, waardoor duidelijk is welke risico’s en aandachtspunten er zijn om de technologie op demo-schaal in te zetten.

Webinar 5: Bio-GAK en overall evaluatie

In het 5e webinar komt de inzet van Granulair Actief Kool (GAK) in combinatie met biologische afbraak aan bod. Deze technologieën zijn niet alleen in staat om de micro’s te adsorberen op de actiefkool maar ook om het actiefkool te ‘bio-regenereren’. Oftewel het GAK hoeft niet vervangen te worden maar reinigt zichzelf. Het doel is om dit te doen bij een vergelijkbaar overall verwijderingsrendement van micro’s als de inzet van reguliere actiefkool. Hoe dit kan en wat hiervoor nodig is wordt toegelicht. Tevens bespreken we de resultaten van de onderzoeken naar PFAS-verwijdering en antibioticaresistentie. Alle pilots binnen het Innovatieprogramma zijn hierop bemonsterd.

Voorzitter: Manon Bechger (ovb)

Sprekers;
Astrid Mous (BODAC)
Hans Wouters (BioGAK O2)
Imke Leenen (ABR)
Anja Derksen (PFAS)

Alle rapporten met betrekking tot dit onderwerp kun je downloaden; www.stowa.nl\ipmv

Via de onderstaande links, kun je de andere webinars in deze reeks terugkijken.

> 27 september 2023, deel 1 Poederkool
11 oktober 2023, deel 2 Combinatie met Ozon 
> 6 december 2023, deel 3 Adsorptie, oxidatie, filtratie en biologische afbraak
> 31 januari 2024, deel 4 Fossielarme oxidatie en adsorptie
> 28 februari 2024, deel 5 Bio-GAK en overall evaluatie