Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

IT-Symposium Community of Practice Afvalwaterprognoses

Op 25 januari 2023 organiseert het hWh/STOWA programma 'Afvalwaterprognoses' een symposium dat geheel in het teken staat van de IT-, GIS- en data-aspecten van afvalwaterprognoses. Doelgroep zijn dan ook de ICT-, GIS-specialisten en data scientists van de waterschappen.

Afvalwaterprognoses zijn afvalwateraanbod-analyses waarmee we het theoretisch verwachte huidige en toekomstige afvalwateraanbod en het gemeten huidige afvalwateraanbod in beeld brengen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor investeringen in gemalen en zuiveringen. Voor de prognoses worden grote hoeveelheden data verzameld, geanalyseerd, in (GIS-)systemen vastgelegd en verwerkt. Het programma 'Afvalwaterprognoses' ontwikkeld tools en rekenmethoden en ontsluit benodigde data om de waterschappen te ondersteunen. 

Programma 25 januari 2023

09:30 Ontvangst / inloop

10:00 Opening symposium en introductie dagprogramma en CoP afvalwaterprognoses 

 • Update’s uit het programma prognoses door stuurgroep

10:30 DAMO-AWK DataMOdel AfvalWaterKeten 

 • De diepte in met Marc van der Wulp (Hollandse Delta) met ins & outs, recente ontwikkelingen en hoe we ervoor staan.
 • Wat komt bij implementatie kijken? We delen ervaringen en er is ruimte voor vragen.

11:15 Geo-Server en -viewer

 • Wat is het en waarom maken we een geoviewer? Wat kan je er mee?
 • Mark Lamers neemt ons mee in de ontwikkeling en geeft toelichting wat er vanuit de CoP gemaakt wordt. En natuurlijk hoe je dit als Waterschap kan gebruiken.

12:15 Lunch en netwerken 

13:15 Z-info de diepte in met Hans Mollen

 • De zuiveringsdatabase Z-Info bevat meetgegevens van nagenoeg alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Uitleg van het systeem, de data en wie dat allemaal gebruikt.
 • Toelichting wat er moet gebeuren om hier optimaal gebruik van te maken.

14:00 Zuiveringseenheden de potentie van heldere grenzen

 • Wat is er? Hoe kunnen we het gebruiken? Guus Huls (hWh) neemt je mee in het proces om te komen tot 1 database met zuiveringseenheden

15:00 Pauze

15:30 Standaarden - toepassing in de praktijk door Anneke Spijker

 • Standaarden zijn essentieel maar worden niet altijd vrolijk toegepast. Aan de hand van voorbeelden die in de dag langskwamen neem Anneke ons mee in de zin en onzin.
 • Past toe of leg uit. Wat zegt die spelregel voor de doelen van het programma afvalwaterprognoses?

16:00 Agenda richting 2024 – de route naar een nieuwe praktijk

 • Met panel met onder andere Anneke Spijker, Jettie Bijlsma en Guy Henckens.
 • Aan de hand van stellingen gaan panel en symposium deelnemers in gesprek over de koers en uitwerking van het programma afvalwaterprognoses.

16:30 Netwerkborrel na afloop

Meld je hierboven aan. We zien je graag op 25 januari 2023 bij Waternet in Amsterdam.

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Guy Henckens

Naar de pagina met meer informatie over de Community of Practice Afvalwaterprognoses