Community of Practice Afvalwaterprognoses

De Community of Practice Afvalwaterprognoses is een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over afvalwaterprognoses. We werken aan het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van data, methoden, werkwijzen en functionaliteit van afvalwaterprognoses. De CoP is een initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, STOWA, Het Waterschapshuis en enkele andere waterschappen. Deze projectpagina geeft een overzicht van relevante kennis en ervaringen, contacten en activiteiten.

Afvalwaterprognoses zijn van belang voor de planning van zuivering- en transportcapaciteit, het operationeel beheer en voor het inzicht in emissies, omvang van discrepantie en oorzaken van overlast. Afvalwaterprognoses raken het werk van zuiveringstechnologen, waterkwaliteitsbeheerders en rioolbeheerders.

Uit de resultaten van een enquête van Het Waterschapshuis en de themadag ‘Prognoses in de Afvalwaterketen’ blijkt dat de manieren waarop waterschappen deze prognoses opstellen en de databronnen die hiervoor worden gebruikt, zeer divers zijn.

Er is veel animo bij waterschappen om de mogelijkheden voor gezamenlijke verbeteringen te onderzoeken. Dit is dan ook een belangrijke reden voor het starten van deze CoP.