Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Jong Waterbeheer presenteert: Impactmakers!

Hoe zet ik kennis om in maatschappelijke impact? Hoe meet je een gevoel van urgentie? Wat is er nodig voor maatschappelijk draagvlak? Hoe adaptief zijn we eigenlijk als het gaat om zeespiegelstijging? En kijken generaties hier verschillend tegenaan? JONG Waterbeheer gaat op toernee om dit te ontdekken. Voor de eerste sessie slaat JONG Waterbeheer de handen ineen met Deltares en Rijkswaterstaat. In Rotterdam gaan we de intergenerationele dialoog aan over klimaatadaptatietijd. Voor iedereen die met water werkt. Schrijf je snel in als duo’s van jong en ervaren!

We zijn wereldwijd beroemd om ons waterbeheer. En ondanks al onze kennis en ervaring kost het ons veel tijd om dat beheer aan te passen. Het duurde 70 jaar om de Deltawerken succesvol af te ronden. En het zal vele tientallen jaren duren om onze waterveiligheid weer op orde te krijgen, met de nieuwe normering en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 

“Het gaat sneller dan we dachten en we zijn wellicht minder snel dan we hopen” Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares

 

De grote vraag is dus: hoe snel zijn we en hoe vergroten we die adaptatiesnelheid? Dit is hét onderwerp van de allereerste Impactmakers, op 14 september! We gaan erover in gesprek met Jaap Kwadijk, senior expert klimaatadaptatie en waterbeheer. Daarna gaan we samen aan de slag: hoe snel denken jullie dat we zijn en kunnen we het bewustzijn vergroten en impact maken? Iedereen die met water werkt, is welkom! Inschrijven kan alleen in duo’s van jong en ervaren via de onderstaande link. VOL=VOL

 Meld je aan als duo van jong en ervaren!