Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennisdag Graverij in Waterkeringen: Waterveiligheid en ecologie: natuurlijk een uitdaging /een natuurlijke uitdaging

Op woensdag 28 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de Kennisdag Graverij in Waterkeringen plaats. Deze wordt georganiseerd door STOWA/Rijkswaterstaat samen met het kenniscentrum bever. Op deze dag gaan waterkeringbeheerders, weg- en spoorwegbeheerders en collega’s die werken aan natuurbescherming van Provincie en natuurbeschermingsorganisaties met elkaar in gesprek over de vraag: hoe kunnen we veilig en duurzaam samenleven met bever en das?

Aanmelden

Hoe kunnen we veilig en duurzaam samenleven met bever en das? Een hele uitdaging voor dijk-, weg- en spoorwegbeheerders, maar ook voor beleidsmakers en vergunningverleners en natuurbescherming. Deze dag staat dan ook in het teken van elkaar ontmoeten en begrijpen: de dijkbeheerder en de ecoloog. De diverse doelgroepen zijn welkom: dijkbeheerders, ecologen, beleidsmakers van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, ProRail en natuurbeschermingsorganisaties.

Programma

In het ochtendprogramma verkennen we de huidige problemen en standpunten rondom graverij van bever en das. De nadruk ligt op problemen rondom de dijk en het spoor. We hebben sprekers vanuit de praktijk van beheer, vanuit beleidsontwikkeling en vanuit natuurontwikkeling. In het middagprogramma gaan we met elkaar in gesprek over de laatste ontwikkelingen rondom detectie, herstelmaatregelen, preventie, ecologie en beleidsontwikkeling.

Netwerken

Tijdens de pauzes is er volop gelegenheid tot netwerken, begripvolle gesprekken en (on)verwachte ontmoetingen. Uiteraard kun je weer genieten van een heerlijke vegetarische lunch verzorgd door Burgers’ Zoo. Mocht je verdere dieetwensen hebben dan kun je dit aangeven op het aanmeldformulier.

Het wordt een afwisselende en inspirerende dag voor iedereen die werkt aan waterveiligheid en ecologie. Dus ook voor jou! We kijken uit naar je komst.

Kosten

Deelname is gratis. Maar de organisatie maakt uiteraard wel kosten. Heb je je aangemeld, maar ben je naderhand toch verhinderd, laat het ons weten. Stuur een e-mail aan gerssen@stowa.nl. Ook als je vragen hebt.

Programma

Het programma volgt binnenkort.

29 juni: Kennisdag Waterkeringen #20 Een dijk van een Generatie

Let op: op donderdag 29 juni ben je van harte welkom op de Kennisdag Waterkeringen. Meer weten? Dat kan via deze link.