Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennisdag Graverij in Waterkeringen: Waterveiligheid en ecologie: natuurlijk een uitdaging / een natuurlijke uitdaging

Op woensdag 28 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de Kennisdag Graverij in Waterkeringen plaats. Deze wordt georganiseerd door STOWA/Rijkswaterstaat samen met het kenniscentrum bever. Op deze dag gaan waterkeringbeheerders, weg- en spoorwegbeheerders en collega’s die werken aan natuurbescherming van Provincie en natuurbeschermingsorganisaties met elkaar in gesprek over de vraag: hoe kunnen we veilig en duurzaam samenleven met bever en das?

Hoe kunnen we veilig en duurzaam samenleven met bever en das? Een hele uitdaging voor dijk-, weg- en spoorwegbeheerders, maar ook voor beleidsmakers en vergunningverleners en natuurbescherming. Deze dag staat dan ook in het teken van elkaar ontmoeten en begrijpen: de dijkbeheerder en de ecoloog. De diverse doelgroepen zijn welkom: dijkbeheerders, ecologen, beleidsmakers van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, ProRail en natuurbeschermingsorganisaties.

> Bekijk de presentaties op video