Skip to main content Skip to main nav

Kennisdag Regionale Keringen 2018

In Nederland houden we de kans op een overstroming zo klein mogelijk. Regionale waterkeringen spelen hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd is ruimte in Nederland schaars en de omgeving complex. Daarom is het belangrijk ervaringen en nieuwe inzichten op het gebied van regionale keringen regelmatig met elkaar te delen. Dat doen we tijdens de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen. Deze kennisdag, speciaal bedoeld voor medewerkers uit de regionale waterveiligheid, vindt plaats op 21 juni 2018 in het Provinciehuis van Noord Brabant.

Dit jaar is er naast de uitwerking van technische thema’s een belangrijke plaats ingeruimd voor actuele beleidsvragen rond de regionale keringen. We schetsen hiermee een totaalbeeld van de lopende ontwikkelingen binnen het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK).

>Download een uitgebreid verslag

>Bekijk de presentaties op video