Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

KIWK-kennissessie Nutriënten: welke landbouwmaatregelen snijden hout?

In deze online kennissessie hoort u meer over de belangrijkste resultaten van het project 'Nutriënten, welke landbouwmaatregelen snijden hout?'. Dit project maakte onderdeel uit van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

De bijdrage vanuit de landbouw aan de nutriëntenbelasting van onze wateren is groot. In het Nutriëntenproject van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is onderzocht welke maatregelen de uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en grondwater substantieel kunnen verminderen. Maar ook hoe we de resultaten van monitoring en systeemkennis in kunnen zetten voor meer waterbewustzijn onder, en handelingsperspectieven voor agrariërs. In de webinar worden de resultaten gepresenteerd van:

  1. De GIS-tool Maatregelen-op-de-kaart
  2. De review van effectiviteit maatregelen, zie: Deltafact effectiviteit-landbouwmaatregelen nutrienten
  3. Monitoring (meten en modelleren) voor gebiedsgerichte aanpak: pilotgebied Vinkenloop (zand, Noord Brabant) en Vuursteenttocht (klei, Flevoland)

Tijdens dit webinar kun je je vragen stellen aan de onderzoekers (Peter Schipper, Saskia Lukacs, Arnaut van Loon, Joachim Rozemeijer) en aan de voorzitter van de gebruikerscommissie van dit project, Carlo Rutjes.