Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

KIWK-webinarreeks 'Van kennis naar impact!' 1. Grondwater

Op 12 april 2022 wordt de Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel afgesloten. In de aanloop daarnaartoe blikken we in een reeks webinars terug op de resultaten, en vragen we inbreng van gebruikers. Dat doen we vanuit het perspectief van de gebruikers. Wat heeft de Kennisimpuls hen opgeleverd? Welke impact heeft het op hun werk? En in hoeverre brengt het de zo gewenste (versnelde) verbetering van de waterkwaliteit dichterbij? Het eerste webinar vindt plaats op 10 december. Thema: Grondwater.

Aanmelden

Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater, maar ook voor beregening. De kwaliteit van ons grondwater wordt bedreigd en de toekomst is ongewis. Gaat een langdurige lage belasting met verontreiniging uiteindelijk de kwaliteit ervan te zeer aantasten voor het toekomstig gebruik ervan? Waterbeheerders hebben kennis en instrumenten nodig om de grondwaterkwaliteit te bewaken en zo nodig en mogelijk te verbeteren. Die werden ontwikkeld in het KIWK-project grondwater. Voordat we die verder vorm geven, willen we daar graag met jou over van gedachten wisselen. Er wordt van de deelnemers aan deze workshop een actieve inbreng verwacht.

Tijdens deze bijeenkomst gaat het over de risico’s die in de Deltafacts over grondwater worden genoemd. Wat zijn de handelingsperspectieven om de grondwaterkwaliteit te verbeteren en hoe gaan we hiermee verder?

Bekijk hieronder de Deltafacts die zijn verschenen over Grondwater in relatie tot waterkwaliteit:

  1. Vergrijzing van Grondwater
  2. Mogelijke lange-termijneffecten van grootschalige geothermie op grondwaterkwaliteit
  3. Opkomende stoffen in grondwater
  4. Effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit
  5. Effecten van kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater op de grondwaterkwaliteit