Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 13 juni 2019 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u delen rondom het instandhouden van regionale keringen.

> Bekijk de presentaties op film

Onderaan deze pagina vindt u alle powerpointpresentaties.

Regionale keringen vervullen een grote rol bij het beschermen van Nederland tegen overstromingen. Die rol wordt nog belangrijker door veranderende klimatologische omstandigheden, met grotere weersextremen. Met het oog hierop willen  we de keringen in optimale conditie houden. Waterschappen, provincies en STOWA onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Dit gebeurt in het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK) III .

We gaan tijdens de kennisdag  onder meer in op de vraag of we, ook voor regionale keringen, een nieuwe veiligheidsbenadering moeten introduceren (overstromingskans in plaats van overschrijdingskans). Ook is onderzocht in hoeverre je, naast ingrepen in de kering, maatregelen kunt nemen in het achterland om de veiligheid te waarborgen. En we besteden aandacht aan de vraag of, en zo ja: onder welke voorwaarden, we bomen en andere opslag kunnen laten staan op en rond waterkeringen.

Vanaf 09.30 bent u van harte welkom, het programma begint om 10.00 uur en wordt om 16.00 uur afgesloten. Gedurende de dag, en zeker tijdens de lunch en de afsluitende borrel, heeft u volop gelegenheid om met andere deelnemers kennis te maken en van gedachten te wisselen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar er worden wel kosten gemaakt door de organiserende organisaties. Heeft u zich aangemeld maar bent u toch verhinderd, stuur dan een bericht naar stowa@stowa.nl.

Meer achtergronden

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief