Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Online bijeenkomst CoP Afvalwaterprognoses 'Blik op de toekomst'

In deze online bijeenkomst van de CoP Afvalwaterprognoses geven we onder meer een korte toelichting op de rekenmethode om inzicht te krijgen in de maximale pompcapaciteit. Deze methode werd tijdens het vorige webinar al gepresenteerd. Daarnaast wordt de rekenmethode gepresenteerd om de DWA-aanvoer (i.c. Droog Weer Afvoer) inzichtelijk te maken. In deze presentatie wordt ook duidelijk hoe je dit inzichtelijk kunt maken, wat je ermee kunt en hoe jij kunt helpen met verdere optimalisatie.

Kijk hier de webinairs terug via STOWA YOU TUBE

 

Programma

9:30 - 10:00 uur Webinar 1 'Geoviewer, ontwikkeling en toepassing'
De definitieve versie van de geoviewer afvalwaterprognoses wordt gelanceerd. Daarna wordt gesproken over de ervaringen van gebruikers en de mogelijkheden om de viewer nog verder te verbeteren.

10:00 - 10:45 uur  Webinar 2 'Eén prognosetool; perspectief, aanpak en ophalen input'De CoP is gestart met een project om te komen tot 1 afvalwaterprognosetool. Hiervoor is een programma van eisen opgesteld welke wordt gepresenteerd . Graag gaan we in gesproek over de wensen en eisen vanuit de waterschappen

10:45 - 11:00 uur  PAUZE

11:00 - 11:30 uur  Webinar 3 'Datascience en verbeterde kengetallen'
In samenwerking met het CBS is er verkend wat de mogelijkheden zijn om afvalwatervoorspellingen te maken op perceelsniveau. De eerste resultaten worden gepresenteerd en er wordt een doorkijk gegeven naar de vervolgstappen.  
 
11:30 - 12:15 uur Webinar 4 'Toelichting rekenmethode pompcapaciteit'
In een webinar in december is een eerst inkijk gegeven over de rekenmethode om de maximale pompcapaciteit inzichtelijk te krijgen. In deze sessie geven hierop weer een korte toelichting. Daarnaast wordt de rekenmethode gepresenteerd om de DWA-aanvoer inzichtelijk te krijgen. In deze presentatie wordt ook duidelijk hoe je dit inzichtelijk kunt maken en wat je ermee kunt. En hoe jij kunt helpen met verdere optimalisatie.