Skip to main content Skip to main nav

Online informatiebijeenkomst NL Veranderdetectie

Op donderdagmiddag 15 april vindt een online informatiebijeenkomst plaats over het project NL Veranderdetectie. Na een algemene presentatie over dit project presenteren de vier geselecteerde consortia hun (afgerond) haalbaarheidsonderzoek, en lichten ze hun voorstel voor de ontwikkeling van fase 2 toe.

Zijn er ergens zonder toestemming sloten gedempt? Liggen er illegale steigers in het water die de doorstroming belemmeren? Is een voorgeschreven teeltvrije zone wel echt teeltvrij? Zijn de sloten geschoond? Wordt er ergens illegaal beregend? Het in de gaten houden van dit soort zaken is van groot belang voor het waarborgen van een goed functionerend watersysteem. Maar als waterschap kun je niet altijd overal zijn, en je hebt geen ogen in je rug. Gelukkig komt er hulp van bovenaf, uit de ruimte. Er zijn inmiddels meerder keren per jaar hoge resolutie satellietbeelden beschikbaar waarmee veranderingen vanuit de lucht in principe snel kunnen worden gedetecteerd.

Het Waterschapshuis, STOWA, alle waterschappen, Rijkswaterstaat en het Netherlands Space Office dagen in het project NL Veranderdetectie het Nederlandse bedrijfsleven uit om een instrument te ontwikkelen dat op basis van satellietfoto's waterbeheerders snel en accuraat inzicht geeft in optredende veranderingen in hun gebied. De uitdaging heeft de vorm gekregen van een speciale innovatiecompetitie, die ook wel bekend staat als SBIR-competitie ('Small Business Innovation Research'). Het is een werkwijze waarmee de overheid bedrijven uitnodigt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De overheid is daarbij een potentiële afnemer van de ontwikkelde producten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze SBIR-competities uit in opdracht van verschillende overheidsdiensten. In dit geval het Netherlands Space Office, met in haar kielzog STOWA, HWH en de waterschappen.

In de competitie zijn een aantal partijen geslecteerd die een studie hebben mogen uitvoeren om hun idee/concept voor veranderdetectie vanuit de lucht te toetsen op haalbaarheid. De resultaten hoort u tijdens deze bijeenkomst.

Meer informatie en aanmelden

Deze bijeenkomst is niet voor een specifieke doelgroep, maar juist bedoeld voor een breed publiek van geïnteresseerden binnen de deelnemende organisaties.

> Aanmeldlink

Meer weten?

Klik HIER, of kijk op www.nlveranderdetectie.nl/