Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Presentatie 'Handleiding Tijdreeksanalyse' (online)

Hoe bepaal je het effect van een drinkwaterwinning op de grondwaterstand? Wat voor effect heeft een peilaanpassing op de omgeving? Om daar achter te komen wordt vaak gebruik gemaakt van meetgegevens in de omgeving en wordt hiermee een zogenoemde tijdreeksanalyse uitgevoerd. Tot nu toe ontbrak het aan een praktijkgerichte handreiking. Deze is nu beschikbaar. Op 7 oktober presenteren we de Handleiding Tijdreeksanalyse.

Waarom een tijdreeksanalyse uitvoeren?
Tijdreeksanalyse is een techniek die het verband legt tussen een ingreep in het hydrologische systeem zoals het plaatsen van een stuw of de uitbreiding van een drinkwaterwinning en de reactie hierop van het (grond)watersysteem. Het kan gaan om een daling of stijging van grondwaterstand of een verandering in de beekafvoer. 

Welke methodieken zijn beschikbaar? 
Er zijn twee methoden beschikbaar voor het maken van een tijdreeksanalyse. Het gaat om de ‘statistische’ methode (Box-Jenkins Transferruis, BJTR) en de ‘fysische’ methode (Predefined Impulse Response Function In Continuous Time: PIRFICT). De fysische methode wordt ook wel de ‘impuls-respons’ methode genoemd. De gepresenteerde handleiding beschrijft beide methoden. 

Wat biedt de handleiding? 
De handleiding geeft inzicht in de te doorlopen stappen, randvoorwaarden en mogelijkheden van de tijdreeksmodellering. In de handleiding zijn casussen opgenomen waarmee u zelf aan de slag kunt. Links naar websites met de benodigde software zijn in het handboek opgenomen. 

Het handboek is opgesteld voor beginnende tijdreeksanalisten en geeft ervaren analisten verdiepende kennis en informatie.

Programma 7 oktober

  • 9.45 u digitale inloop
  • 10.00 u Welkom en korte toelichting door Pim van Santen, voorzitter van de begeleidingscommissie
  • 10.15 u Masterclass I: Tijdreeksanalyse met de Box-Jenkinsmethode (‘statistische methode’) n.a.v. een praktijkvoorbeeld door Paul Baggelaar (PB Icastat)
  • 11.00 u Pauze 
  • 11.15 Masterclass II: Tijdreeksanalyse met de PIRFICT methode (‘impuls-respons’) n.a.v. een praktijkvoorbeeld door Stijn Klop (Witteveen+Bos)
  • 12.00 Enquête onder de deelnemers: voorziet de handleiding in de behoefte, waar is extra behoefte aan? 
  • 12.15 Afsluiting

Doelgroep: hydrologen, adviseurs, studenten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herman Mondeel