Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

SAMENWERKEN AAN WATER | Lerend kijken naar de toekomst

De effecten van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook de herziening van de richtlijn Stedelijk Afvalwater stellen de bestaande waterketen-infrastructuur en rioolwaterzuiveringen flink op de proef. Wat zijn mogelijke oplossingen, welke keuzes liggen voor en wat vraagt dat aan investeringen? Bent u bestuurder, manager, (beleids)adviseur of specialist op het gebied van de stedelijke waterketen? Denk en praat met ons mee tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de Community of Practice Afvalwaterprognoses en Samenwerken aan Water in Midden- en West-Brabant (SWWB). DE SWWB is een samenwerkingsverband van drie waterschappen, 27 gemeenten in West- en Midden-Brabant en Brabant Water.

PROGRAMMA

Ochtendprogramma

09.30 uur  Inloop en ontvangst

09.45 uur  Welkom en opening

10.00 uur  Met inzicht in investeren in de toekomst

10.40 uur  Welke inzichten over de toekomst zijn van belang voor de keuzes van vandaag? 

10.40 uur  De nieuwe praktijk van prognoses in de afvalwaterketen

11.20 uur  De verdieping in bij CoP projecten

12.05 uur Plenaire oogst

12.20 uur Lunch
 

Middagprogramma, deelsessies

> Download meer informatie over de deelsessies in het overzicht hierboven.

15.00 uur  Plenaire afsluiting - oogsten en kruisbestuiving op inzichten

15:30 uur  Borreltijd - netwerken en verbinden