Skip to main content Skip to main nav

Startbijeenkomst Community of Practice Ecologische data-analyse

Ecologische data-analyse is voor waterschappen een belangrijk hulpmiddel. De laatste jaren zien we daarin wel veel veranderingen: er steeds meer mogelijk qua analyse en daarvoor beschikbare tools (zowel voor de analyses als de visualisatie), er komen ook nieuwe informatiebronnen bij, datasets worden groter, we zien een verschuiving naar een open source aanpak en de druk neemt toe om bijvoorbeeld de effectiviteit van KRW-maatregelen in beeld te brengen.

Aanmelden

Vaak voert een klein groepje of een individuele medewerker binnen een organisatie deze analyses uit. Daarom willen we starten met deze Community of Practice. Om de kennis, ervaringen, scripts en tools van medewerkers van waterschappen, adviesbureaus, onderzoeksinstituten en universiteiten uit te wisselen is de CoP ecologische data-analyse in het waterbeheer opgezet door de STOWA. Het doel van deze CoP is om de uitwisseling van kennis over ecologische data-analyse vergemakkelijken en verbeteren.

Hierbij nodig we je graag uit voor de startbijeenkomst op donderdag 20 mei 2021 waarbij we de CoP aan jullie willen introduceren. Daarvoor beginnen we met twee presentaties over ecologische data-analyse en data visualisatie en enkele pitches over data-analyse projecten. Daarna willen we het gezamenlijk hebben over jullie ervaringen met ecologische data-analyse en jullie wensen voor de CoP. De doelgroep van deze CoP zijn mensen die in hun werk data-analyses uitvoeren en hier kennis over willen uitwisselen. 

Programma

09:00 - Digitale inloop
09:15 - Introductie STOWA
09:25 - Introductie kernteam en kennismakingsquiz
09:45 - Mini pitches data-analyse projecten (meld je nu aan!)
10:05 - Presentatie ‘Robuust en herleidbaar inzicht in trends’ door Martin Droog
10:25 - Presentatie ‘Reproduceerbaar rapporten: toepassingen in waterbeheer’ door Willem Stolte
10:45   Pauze 
11:00 - Presentatie ‘Analyseren kan je leren’ en introductie opdracht rivierkreeften door Johan van Tent 
11:20 - Bespreken ervaringen en wensen in groepen
11:40 - Terugkoppeling 
12:00 - Afronding, rondvraag, vervolg


Het is op dit moment helaas niet mogelijk om op locatie samen te komen en te werken aan een opdracht. Terwijl het doel van de CoP juist is om samen te werken om van elkaar te leren. Daarom geven we jullie een opdracht mee om in groepjes een dataset over rivierkreeften bij HHSK te analyseren. Hiervoor kan je jouw voorkeur technieken en programma’s gebruiken en deze delen met jouw groepsleden. Deze CoP is dus ook nadrukkelijk bedoelt voor mensen die al enige kennis hebben van data-analyse en door middel van kennis uitwisseling met anderen meer willen leren over data-analyse. We vragen alle groepjes om tijdens de volgende bijeenkomst hun data-analyse te presenteren. 

We hopen jullie bij de startbijeenkomst te zien. Wanneer je denkt dat mensen in je netwerk hier ook in geïnteresseerd zijn, voel je dan vrij om de uitnodiging te delen. Voor vragen kan je contact opnemen met Jasmijn Rost

Een dag van te voren ontvang je de link voor deelname. Aanmelden kan tot 19 mei 12.00 uur.