Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium 'fosfaat in perspectief'

De afgelopen jaren zijn er de nodige stappen gezet om de winning van fosfaat uit zuiveringsslib mogelijk te maken. Op woensdag 21 juni houden de Energie- en Grondstoffenfabiek (EFGF) en STOWA een symposium waarin u op de hoogte wordt gebracht van de meest recente stand van zaken over dit onderwerp.

Met het tekenen van het ketenakkoord fosfaat in 2015 werd de eerste stap gezet om de eindige grondstof fosfaat terug te winnen. Daarna zijn nog vele stappen gezet om tot installaties te komen waarin fosfaat uit afvalwater teruggewonnen wordt. Het meeste fosfaat zit in het zuiveringsslib en ook daar is de afgelopen jaren het nodige werk verzet met de ontwikkeling van nieuwe technieken om de winning van fosfaat uit slib mogelijk te maken.

Tijdens het symposium geven we antwoorden op de belangrijkste vragen rondom fosfaatterugwinning: om welke technieken gaat het dan bijvoorbeeld en hoe verhouden deze zich tot elkaar op het gebied van duurzaamheid? Wanneer moet je welke techniek toepassen? En als als we dit fosfaat hebben teruggewonnen, hoe maken we het juridisch mogelijk dit fosfaat ook in te zetten als grondstof?

 

STOWA is de afgelopen jaren betrokken geweest bij veel ontwikkelingen rond fosfaatwinning uit zuiveringsslib. Samen met de EFGF zullen we voorgaande vragen beantwoord worden op deze dag waarin naast achtergrond informatie over de verschillende ontwikkelingen ook aandacht is voor de praktijk situatie en stappen die zijn genomen om bestaande installaties te optimaliseren.

Overzichtsfoto fosfaatje: Benno Wonink