Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium Lachgas op rwzi’s

De waterschappen willen in 2035 klimaatneutraal zijn (inspanningsverplichting). Lachgas is een zeer sterk broeikasgas (265 keer sterker dan CO2). De bijdrage van lachgas vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties kan voor circa 60 procent deel uitmaken van de totale CO2-voetafdruk van de waterschappen. De noodzaak om lachgasemissies te reduceren is dus groot. In dit symposium maken we de stand van zaken op rond emissies van lachgas vanuit rwzi's.

Aan de orde komen de resultaten van de monitoring en reductie van lachgas op rwzi’s; inzichten en resultaten van onderzoek bij de TUD en het versnellingsprogramma waarmee de sector de lachgasemissie inzichtelijk maakt en handelingsperspectief ontwikkelt om de emissies te reduceren.

Programma

13.30 uurOpening en introductie door de dagvoorzitter, Mark van Loosdrecht (TUD)
13.45 uurLandelijke afspraken en ambities, Ina Elema (Unie van Waterschappen)
14.00 uurLessons learned Community of Practise 2 jaar ervaring, Ellen van Voorthuizen (RHDHV)
14.20 uurMicrobiële ecologie van een N2O-uitstotende RWZI, Nina Roothhans (TUD)
14.40 uurResultaten Amsterdam-West, Marcel Zandvoort (Waternet)
15.00 uurPauze
15.20 uurVersnellingsprogramma en internationale ontwikkelingen, Remmie Neef (Waterschap Zuiderzeeland)
15.40 uurInzichten met batchsysteem (Nereda) op de rwzi Panheel, Saskia Hanneman (Waterschapsbedrijf Limburg)
16.00 uurN2ORisk en Emission Impact Controller, Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen + Bos)
16.20 uurDiscussie
16.30 uurBorrel

Op 12 maart organiseert KNW een symposium over “het lot van de N” op dezelfde locatie. Deelnemers kunnen beide symposia combineren. De registratie van deelname van het lachgassymposium kan via KNW. Kijk op de website van KNW voor meer info over het KNW symposium “lot van de N”.

Voor informatie over het ochtendprogramma, Hoe sluiten we de kringloop? - het lot van de N (waternetwerk.nl)