Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium Lachgas op rwzi’s

De waterschappen willen in 2035 klimaatneutraal zijn (inspanningsverplichting). Lachgas is een zeer sterk broeikasgas (265 keer sterker dan CO2). De bijdrage van lachgas vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties kan voor circa 60 procent deel uitmaken van de totale CO2-voetafdruk van de waterschappen. De noodzaak om lachgasemissies te reduceren is dus groot. In dit symposium maken we de stand van zaken op rond emissies van lachgas vanuit rwzi's.

Aan de orde komen de resultaten van de monitoring en reductie van lachgas op rwzi’s; inzichten en resultaten van onderzoek bij de TUD en het versnellingsprogramma waarmee de sector de lachgasemissie inzichtelijk maakt en handelingsperspectief ontwikkelt om de emissies te reduceren.

Programma

13.30 uur

Opening en introductie door de dagvoorzitter, Mark van Loosdrecht (TUD)

13.45 uur

Landelijke afspraken en ambities, Ina Elema (Unie van Waterschappen)

14.00 uur

Lessons learned Community of Practise 2 jaar ervaring, Ellen van Voorthuizen (RHDHV)

14.20 uur

Onderzoek TUD, Nina Roothhans (TUD)

14.40 uur

Resultaten Amsterdam-West, Marcel Zandvoort (Waternet)

15.00 uur

Pauze

15.20 uur

Versnellingsprogramma en internationale ontwikkelingen, Remmie Neef (Waterschap Zuiderzeeland)

15.40 uur

Inzichten met batchsysteem (Nereda) op de rwzi Panheel, Saskia Hanneman (Waterschapsbedrijf Limburg)

16.00 uur

N2ORisk en Emission Impact Controller, Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen + Bos)

16.20 uur

Discussie

16.30 uur

Borrel

Op 12 maart organiseert KNW een symposium over “het lot van de N” op dezelfde locatie. Deelnemers kunnen beide symposia combineren. De registratie van deelname van het lachgassymposium kan via KNW. Kijk op de website van KNW voor meer info over het KNW symposium “lot van de N”.

Je kunt je via onderstaande aanmeldknop voor één of voor beide symposia aanmelden.