Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium Platform Blauwalgen 'Blauwalgen in Nederland: onderzoek en beheer’

Op 9 februari 2023 organiseert het Platform Blauwalgen het symposium: ‘Blauwalgen in Nederland: onderzoek en beheer’. Tijdens de bijeenkomst worden er onderzoeken gepresenteerd op het gebied van monitoring en mitigatie van overlast door blauwalgen.

Het Platform Blauwalgen verbindt wetenschap en waterbeheer op het gebied van blauwalgen en cyanotoxines. De focus ligt op kennisuitwisseling en kennisontwikkeling ten behoeve van waterbeheer omtrent blauwalgenmonitoring, risicoanalyse, voorspelling en mitigerende maatregelen. De kerngroep bespreekt recente ontwikkelingen in onderzoek en urgente vragen vanuit de praktijk. Op 9 februari 2023 wisselen we resultaten van recent onderzoek uit en gaan we met elkaar in gesprek over kennisontwikkeling voor de toekomst.

Het symposium is bedoeld voor waterbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers vanuit waterschappen, waterlaboratoria, Rijkswaterstaat, overheden, universiteiten, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. Zowel ervaren als minder ervaren collega’s zijn welkom om van elkaar en van specifieke deskundigen te leren.

Meer weten; bekijk de projectpagina van het Platform Blauwalgen op de website van STOWA via deze link Lees hier meer over op de website.