Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium ‘Toepassen van Sleutelfactor Toxiciteit in oppervlaktewater- en effluentmonitoring’

Wil je uit de eerste hand horen hoe de Sleutelfactor Toxiciteit toegepast kan worden, als waterbeheerder, laboratoriummedewerker of adviseur? Kom dan naar dit symposium. STOWA en ILOW nemen je mee in de effectgerichte monitoring van het oppervlaktewater en het effluent.

Er worden naar schatting in Europa meer dan 100.000 chemische verbindingen geproduceerd/gebruikt en ongeveer 10% van deze stoffen komt uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. De effecten van de combinatie van deze stoffen op de aquatische levensgemeenschap zijn groot; ongeveer een derde van deze levensgemeenschappen in wateren in Nederland wordt negatief beïnvloed door deze toxische druk. Dit inzicht komt voort uit de door STOWA ontwikkelde ‘Ecologische sleutelfactor Toxiciteit’ denkwijze en methodiek. 

Biologische effectmetingen, een onderdeel van de Ecologische sleutelfactor Toxiciteit, kunnen ook gebruikt worden om de effectiviteit van vergaande zuiveringstechnieken van afvalwater in beeld te brengen. Rijkswaterstaat heeft een handreiking ontwikkeld voor het uitvoeren van biologische effectmonitoring bij vergaande zuivering van effluent. 

De denk- en werkwijze van effectmonitoring in het oppervlaktewater en effluent is bij een aantal waterschappen en bijbehorende laboratoria, naast de conventionele waterkwaliteitsmonitoring geïmplementeerd. Voor veel anderen is de werkwijze nog onbekend. STOWA en ILOW organiseren daarom dit symposium. Het doel van het symposium is om naast de strategische ontwikkelingen ook vooral nuttige en praktische informatie over de uitvoering van effectgerichte monitoring in het oppervlaktewater en effluent met elkaar te delen. Het gaat om het hele proces van de effectmonitoring: de onderzoeksstrategie, het bemonsteren van watermonsters, het voorbewerken van de monsters in het laboratorium, de analyses en het interpreteren van de resultaten. 

Het programma van deze dag vindt u hieronder.

Meer informatie over de sleutelfactor toxiciteit