Training toolbox Klimaatbestendige Stad, voor niet-overheden

Op vrijdagochtend 29 november vindt er voor adviseurs een training plaats met de de toolbox Klimaatbestendige Stad. Tijdens de training ga je met je eigen laptop aan het werk met de toolbox. Je kunt ook een eigen project meenemen om de toolbox voor dat projectgebied toe te passen.

De Toolbox Klimaatbestendige Stad is ontwikkeld om bij nieuwe of herontwikkelingen snel klimaatadaptieve maatregelen in beeld te krijgen voor een zelf bepaald projectgebied. Daarmee is deze ontwerptool zeer geschikt om individueel én in interactieve bijeenkomsten met belanghebbenden (zoals bewoners, ondernemers of beheerders) klimaatmaatregelen te verkennen en richting te geven aan ontwerpoplossingen.

De toolbox kan de gecombineerde effecten tonen van adaptatiemaatregelen voor te nat, te heet en te droog. In het zelf ingetekende projectgebied zie je direct het effect van genomen maatregelen op de gestelde doelen voor wateroverlast, watertekort en hitte voor dat gebied. Ook kun je de maatregelen globaal op aanleg- en beheerkosten schatten.

De voordelen van de toolbox op een rij:

  • Vergelijking van klimaateffecten en kostenschatting van verschillende maatregelpakketten
  • Combinatie van klimaateffecten
  • Openbare kennisbasis
  • Gebruiksvriendelijk en gratis beschikbaar

De toolbox is ontwikkeld in het kader van de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Dit is een samenwerking tussen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, STOWA, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen, vertegenwoordigd door Deltares.

De Toolbox Klimaatbestendige Stad is ontwikkeld door Deltares, WEnR, Atelier Groenblauw, Bosch Slabbers, TNO en Tauw. Hij is voor iedereen beschikbaar via https://kbstoolbox.nl/nl/.

Voor wie?

Deze trainingsdag is bedoeld voor adviseurs, gebiedsontwikkelaars, vastgoedbeheerders en onderwijsinstellingen met klimaatvraagstukken.

Wij organiseren ook trainingen voor medewerkers van gemeenten, waterschappen provincies, en Rijk. > Klik HIER

Meer informatie en aanmelden