Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Waardevol Water Symposium

Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA organiseren op 16 oktober het Waardevol Water Symposium. Een digitaal symposium waarin we u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rioolwaterzuivering, het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater en de verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

10.30-11.30 uur             
Live talkshow met onder meer dijkgraaf Tanja Klip-Martin, Marc de Rooy van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en oprichtster Circularities Klaske Kruk over innoveren, zuiveren van de toekomst, samenwerken en de transitie naar een circulaire economie met het project Waterfabriek Wilp.

13.00-14.30 uur             
Interactief STOWA-webinar met highlights vuit meer dan 20 projecten die werken aan het verbeteren van de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen. Dit gebeurt in het kader van het Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater.' Waterschappers vertellen waarom zij deze projecten uitvoeren, welke (technologie)keuzes ze maken en gaan hierover in discussie met het digitale publiek.

15.00-16.00 uur              
Webinar Waterfabriek Wilp; De waterfabriek is een innovatief zuiveringsconcept waarbij schoon water en waardevolle grondstoffen worden geproduceerd. Het concept, waarbij gebruik wordt gemaakt van fysisch-chemische scheidingstechnieken in plaats van met bacteriële afbraak, werkt en wekt vertrouwen. Wat is er tot nu toe geleerd over de nieuwe manier van zuiveren?

Kijk op de website www.waardevolwatersymposium.nl voor meer informatie en aanmelding.

Meer weten over de Waterfabriek Wilp? Klik HIER

Meer weten over het Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater? Klik HIER