Waterwijzer gebruikersdag

Op 27 juni 2018 bent u van harte welkom op de Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw (WWL) en Natuur (WWN) in Wageningen. De waterwijzers zijn instrumenten die effecten van ingrepen in de waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering op gewasproductie en de landnatuur berekenen.

De waterwijzers zijn na een lange periode van ontwikkelen bijna gebruiksklaar. In september 2019 worden de instrumenten formeel opgeleverd. Ze zijn dan vrij beschikbaar voor gebruik. Op 27 juni gaan we kort in op de aanleiding en achtergrond van de Waterwijzers, maar het gaat vooral om het zelf gebruiken en ervaren van de instrumenten. Hierbij kunt u kiezen met welke waterwijzer u aan de slag wilt: natuur of landbouw.

De bijeenkomst is specifiek bedoeld voor potentiƫle toekomstige gebruikers van de Waterwijzer. Het betreft met name inhoudelijk-deskundigen die nu al met effectmodellen werken (zoals Help-tabellen, Waternood, Probe, VSD+) en werkzaam zijn bij waterschappen, het Rijk, provincies, adviesbureaus, natuurterreinbeherende instanties, LTO of waterleidingbedrijven.