Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar CoP Afvalwaterprognoses

Op woensdag 7 december ben je van harte welkom bij een online webinar van de CoP Afvalwaterprognoses. Tijdens deze ochtend gaan we in drie presentaties in op achtereenvolgens het gebruik van meetdata voor prognoses, een pilot data science en onzekerheden bij prognoses.

Uitzending gemist STOWA|YouTube

 

09.00 - 10.00 uur Gebruik van meetdata voor prognoses. Door Wim de Blecourt (Drents Overijsselse Delta) 

Bestaat De DWA-capaciteit? Weet jij hoe buurwaterschappen de DWA- en RWA-capaciteit van hun zuiveringen bepalen? Tijdens de CoP-bijeenkomst in mei is een groot aantal ideeën en ervaringen met het gebruik van meetdata voor prognoses gedeeld, vooral rond het bepalen van ‘de’ DWA-capaciteit (zie ook verslag en presentatie). In deze online sessie worden de verschillende methoden die waterschappen hanteren voor berekening van de DWA- en RWA-capaciteit naast elkaar gezet, met hun voor- en nadelen. Ook bespreken de we adviezen van de werkgroep bij deze rekenmethoden.

10.00 - 10.50 uur, Pilot Data Science. Door Melle Eijkelkamp (Vallei en Veluwe) en Jonathan Gerbscheid (voorheen hWh)

Hoe goed kan via machine learning het afvalwateraanbod, zoals geregistreerd in Z-info, worden voorspeld met allerlei kerncijfers van het CBS? Dat bekijken we in deze pilot! Tijdens de online CoP-bijeenkomst begin 2022 hebben we de eerste verkenningen toegelicht. De opname hiervan is hier te bekijken (vanaf de 50e minuut). In deze online sessie presenteren en bespreken we de (eind)resultaten van de pilot.

11.00 - 11.50 uur Onzekerheid van prognoses. Door Inge van der Velde (Zuiderzeeland)

Welke resultaten zijn er tot nu toe behaald? En hoe gaan we verder samenwerken met organisaties als CBS, PBL/CPB en KWR?Je hoort het in dit webinar door Inge van der Velde. Tijdens de CoP-bijeenkomst in mei hebben we de aanpak van het project Onzekerheid van prognoses toegelicht. Ook zijn er aandachtspunten voor het vervolg meegegeven (zie ook verslag en presentatie).

Let op: je ontvangt bij aanmelding één teamslink voor alle afzonderlijke presentaties. Je hoeft je dus niet apart per webinar in te schrijven.