Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar CoP Beken en Rivieren, 'Water sparen in kleine waterlopen'

De CoP Beken en Rivieren organiseert in 2021 een aantal webinars over diverse onderwerpen. Dit webinar over water sparen in kleine waterlopen is de tweede in een reeks over infiltratie en waterconservering in beekdallandschappen.

De afgelopen jaren zijn bijzonder droog geweest. Met name op de zandgronden is nog altijd goed zichtbaar dat de grondwaterstanden zeer laag zijn. Het droge voorjaar 2020 was voor Waterschap De Dommel aanleiding om concreet met de streek aan de slag te gaan om zoveel mogelijk neerslag vast te gaan houden, zowel in de watergangen in beheer bij het waterschap als in de kleinere waterlopen bij aangelanden.

De noodzaak om op de hogere gronden en op de flanken van de beekdalen aan de slag te gaan, wordt steeds groter. Hier liggen grote kansen om water vast houden. In dit webinar delen medewerkers van het waterschap graag hun ervaringen met water sparen in kleine waterlopen en waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Ook horen ze graag wat jullie ervaringen zijn. Spreker van de dag is Michelle Berg, Waterschap De Dommel.

Alle informatie over de CoP Beken en Rivieren staat op Community of Practice Wil je de bijeenkomst terugkijken; STOWA You Tube

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van deze CoP, meld je dan aan via stowa@stowa.nl o.v.v. CoP Beken en Rivieren