Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Governance van aquathermieprojecten’

Op donderdag 25 maart neemt het Netwerk Aquathermie je graag mee in de resultaten van het onderzoek over de rollen die decentrale overheden kunnen vervullen om bij te dragen aan een bredere toepassing van aquathermie

STOWA heeft het initiatief genomen voor een onderzoek naar governance-aspecten van aquathermie. Decentrale overheden willen graag, en moeten in sommige gevallen ook, bijdragen aan de energietransitie. De inzet van aquathermie kan hierbij van betekenis zijn. De vraag hierbij is: vanuit welke rol zij dit kunnen doen? Volstaat een reactieve rol, bijvoorbeeld als vergunningverlener? Of past een andere rol beter bij de ambities? En wat zijn de consequenties voor de organisatie als je een actievere rol op je neemt? Welke sturingsmodellen horen daarbij?Jitske van Popering van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die het onderzoek voor STOWA heeft uitgevoerd, neemt je graag mee in de opzet van het onderzoek en de resultaten.

Inschrijven

Dus werk jij voor een decentrale overheid die de potentie ziet van aquathermie, maar weet je nog niet precies welke rol je het beste kunt nemen? Of ben jij ketenpartner en geïnteresseerd in dit onderwerp? Schrijf je in via sit inschrijfformulier.

Dit webinar is onderdeel van WARES (onderzoeksprogramma WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën), gestart door de Unie van Waterschappen en het kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA. Het doel: helder krijgen hoe aquathermie, windmolens, zonnepanelen en energieopslag een plek kunnen krijgen in het waterbeheer. Met focus op de bijdrage van waterbeheerders in de Regionale Energiestrategieën (RES). Speciale aandacht gaat uit naar de ecologische, juridische en governance aspecten van energieprojecten. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.