Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar ‘Hoe benutten we erfgoed voor de wateropgaven?’

De Erfgoed Deal houdt samen met de ErfgoedAcademie op 8 maart een webinar over de verbinding tussen erfgoed(behoud) en wateropgaven. Hoe kan erfgoed de basis vormen voor huidige en toekomstige wateropgaven? Welke keuzes kun je maken en wat is daarvoor nodig?

Het is tijd om opnieuw te kijken naar de verhouding tussen landschap en wateropgave. De afgelopen jaren zijn we de verbinding kwijtgeraakt en is er vooral ingezet op technische oplossingen. Mede door de gevolgen van klimaatverandering moeten we ons anders gaan verhouden tot onze leefomgeving om, onder andere, wateroverlast en droogte tegen te gaan. De komende decennia zijn ingrepen in het hele land nodig om gebieden te behouden en klimaatadaptief te maken. Daarbij zijn er grenzen aan de techniek en zullen we ons meer moeten richten op het herstellen van de balans tussen onze gebouwde omgeving, het landschap en de bodem. Hoe herstellen we die verbinding de komende tijd? Hoe kunnen we daarin de kansen van erfgoed benutten?

Op dinsdag 8 maart organiseert de Erfgoed Deal in samenwerking met de ErfgoedAcademie een webinar over de verbinding tussen erfgoed(behoud) en wateropgaven en de noodzaak van een integrale benadering. Hoe kan erfgoed een drager/basis vormen voor de actuele of toekomstige wateropgaven? Welke keuzes kun je maken en wat is daarvoor nodig? Het belang van samenwerking en verbinding van disciplines en draagvlak komt aan bod en prikkelende stellingen zorgen voor verdieping en gesprek.

> Meer informatie en aanmelden
 

Tot slot: STOWA heeft een samenwerkingsverband met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, waarin wordt gekeken naar integrale benaderingen van cultuurhistorie, cultureel erfgoed en landschapshistorie in relatie tot de huidige wateropgaven. > Lees meer