Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Waterkwaliteit verbeteren met effectgestuurde analyse'. Stand van de wetenschap

In dit webinar informeren we waterbeheerders over de mogelijkheden die Effect Directed Analysis (EDA) kan spelen bij het identificeren van opkomende stoffen. Dat doen we aan de hand van een aantal succesvolle studies waarin deze techniek is toegepast. Aan het eind van het webinar worden de behoeften van waterbeheerders bediscussieerd en gekeken welke praktische stappen er nodig zijn om technieken zoals EDA te implementeren.

Het RoutinEDA-project, dat deel uitmaakt van het universitaire onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern (CEC) in the Water Cycle' , heeft als doel het identificeren van bioactieve ‘opkomende stoffen’ in de watercyclus, en van de nadelige effecten die deze stoffen kunnen hebben op het milieu en de volksgezondheid. Watermonsters uit het milieu, zoals afvalwater of oppervlaktewater, worden hiervoor geconcentreerd en gefractioneerd. Het extract wordt met behulp van vloeistofchromatografie gescheiden in kleine fracties die worden verzameld in zogenoemde well-platen. Bioassays identificeren de bioactieve fracties en hoge resolutie massaspectrometrie wordt gebruikt voor de chemische analyse van de extracten. Met behulp van ‘suspect’ en ‘nontarget screening’ wordt de identiteit van de bioactieve stoffen achterhaald. Dit wordt Effect Directed Analysis genoemd.

Het doel van dit webinar is te illustreren hoe Effect-Directed Analysis, EDA (Effect Gestuurde Analyse) kan bijdragen aan het oplossen van uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit in de watersector. In het webinar worden recente succesvolle EDA-studies gepresenteerd door sprekers van waterbedrijven en de afdeling Milieu en Gezondheid van de Vrije Universiteit. Het programma geeft een kijkje in de toekomst voor waterbeheerders: hoe kan EDA een rol spelen in het versterken van het waterkwaliteitsbeleid door het identificeren van opkomende stoffen?

Aan het einde van het programma worden de behoeften van waterbeheerders bediscussieerd. Welke praktische stappen zijn er nodig om technieken zoals EDA bij de juiste organisaties te implementeren?

STOWA is een van de financiers van het universitaire onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern (CEC) in the Water Cycle', waar dit project deel van uitmaakt.

> Meld je aan